6.11 Todistukset
 

Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat

lukuvuositodistus
välitodistus
erotodistus
päättötodistus.
Opetuksen järjestäjä päättää todistusten ulkoasusta.