Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt arvioinnin linjaukset siirretään paikalliseen opetussuunnitelmaan sellaisenaan noudetatettaviksi. Myös valtakunnalliset arviointikriteerit 6.vuosiluokan loppuun sekä päättöarvioinnin kriteerit siirretään perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista paikalliseen opetussuunnitelmaan sellaisenaan noudatettaviksi.

Lisäksi opetuksen järjestäjä täsmentää paikallisessa opetussuunnitelmassa seuraavat asiat:

  • yhteistyö huoltajien kanssa arvioinnin osalta
  • arvioinnista tiedottamisen muodot
  • käyttäytymisen arviointi ja sen perustana olevat tavoitteet
  • valinnaisten aineiden arviointi sen mukaan, iten opetuksen järjestäjä niitä tarjoaa
  • opinnoissa etenemisen, vuosiluokalta siirtymisen ja vuosiluokalle jättämisen periaatteet ja kätännöt
  • sanallisen arvion ja numeroarvosanan antaminen todistuksissa eri oppiaineissa sekä käyttäytymisen arvioinnissa
  • valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa sen mukaan, miten opetuksen järjestäjä niitä tarjoaa
  • välitodistukset, mikäli opetuksenjärjestäjä niitä päättää antaa

erityisen tutkinnon suorittamisen mahdollisuudet ja ajankohdat

Heinolan paikalliset täsmennykset ko. asioihin löytyvät opetussuunnitelman luvun 6 sisältä kunkin asian kohdalta.