6.6 Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

6.6.2 Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan