HALLINTO

OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUT

Rauhankatu 3, 18100 HEINOLA

Hepo-oja Pirjo sivistystoimenjohtaja             050 071 7310

Helander Pia koulutusjohtaja                        050 556 9534

Launia Eija taloussihteeri                              044 797 7020

Hakkarainen Eijaliisa henkilöliikennesihteeri 050 323 3655

 

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@heinola.fi