Opinto-opas

Opinto-opas on laadittu sinulle avuksi luokattomaan lukioon. Tutustu oppaaseen huolellisesti.Lukio jatkaa peruskoulussa alkanutta yleissivistävää koulutustasi. Se valmentaa Sinut yliopisto- ja korkeakouluopintoihin sekä muuhun ammatilliseen koulutukseen.

Pyrimme Heinolan lukiossa säilyttämään ja kannustamaan itsenäisyyttäsi ja luovuuttasi, jotta pääsisit mahdollisimman hyvään tulokseen. On siis tärkeää, että viihdyt omassa koulussasi ja että täällä keskustellaan, väitellään ja vaikutetaan. Myös sinusta riippuu, saavutatko tavoitteet.

Opiskelijan lukujärjestys ja kiertokaavio

Jokaiselle opiskelijalle on tulostettu henkilökohtainen lukujärjestys keväällä tehtyjen valintojen perusteella. Lukujärjestys on vain suositus ja opinto-ohjaajan kanssa voit neuvotella muutoksista.

Opiskelija voi vaihtaa perusryhmänsä aineen toiseen vain, jos toisen aineen ryhmässä on tilaa eikä lähtöryhmä supistu liian pieneksi. Peruslukujärjestystä muutettaessa on syytä varmistua, että poisjätetyn aineen opiskelu on mahdollista myöhemmin. Jotain kursseja opetetaan vain kerran lukuvuodessa.

Oppituntien kiertokaavio

Opiskelijoille jaettavasta kurssitarjottimesta näet kaikkien viiden jakson opetuksen ja oppitunnit noudattavat seuraavaa tuntien kiertokaavioita:

7. palkin etäopetuksen tunnit pidetään seuraavasti: ti 14.35-15.50, to 8.15-9.30 ja pe 13.15-14.30.

Ruokailu Lyseonmäen koululla klo 11-11.30 (ruokatauko 10.45-11.35).

Ryhmänohjaajan tuokio

Jaksojen aikana pidetään ryhmänohjaajan tuokio keskiviikkoisin klo 9.20-9.50. Ryhmänohjaajan tuokioihin osallistuminen on välttämätöntä, koska tärkeät yhteiset tiedotusasiat hoidetaan siellä. Lisäksi ryhmänohjaajat ilmoittavat ajat, jolloin he ovat tavattavissa henkilökohtaisia keskusteluja varten.

Kurssien suoritusjärjestys

Opinto-oppaasta löydät aineiden suoritusohjeiden kohdalta, mitä mahdollisuuksia on poiketa numerojärjestyksestä kursseja suorittaessasi. Poikkeuksista päättää asianomainen opettaja.

Aine- ja opettajalyhenteet

Tässä oppaassa ja lukujärjestyksissä käytetään oppiaineen lyhenteitä ja numero lyhenteen perässä tarkoittaa kurssin numeroa ja pisteen jälkeen on ryhmän tunnusnumero. Ryhmän tunnusnumerot 1-5 on tarkoitettu lukiolaisille. Numerot 6-7 ovat Salpauksen ja urheiluopiston ryhmiä. Näihin ryhmiin on etuoikeus urheiluopiston ja Salpauksen opiskelijoilla, mutta lukiolaiset voivat valita näitä, jos niissä on tilaa.

Esim. EN4.3 KAH = englannin kurssi neljä. Kurssin opettajana toimii Leena Kahimo.