Opinto-opas

Opinto-opas on laadittu sinulle avuksi lukio-opiskeluun. Tutustu oppaaseen huolellisesti. Lukio jatkaa peruskoulussa alkanutta yleissivistävää koulutustasi. Se valmentaa sinua yliopisto- ja korkeakouluopintoihin sekä muuhun ammatilliseen koulutukseen.

Pyrimme Heinolan lukiossa säilyttämään ja kannustamaan itsenäisyyttäsi ja luovuuttasi, jotta pääsisit mahdollisimman hyvään tulokseen. On siis tärkeää, että viihdyt omassa koulussasi ja että täällä keskustellaan, väitellään ja vaikutetaan. Myös sinusta riippuu, saavutatko tavoitteet.

Opiskelijan lukujärjestys ja kiertokaavio

Jokaiselle opiskelijalle on tulostettu henkilökohtainen lukujärjestys keväällä tehtyjen valintojen perusteella. Lukujärjestys on vain suositus ja opinto-ohjaajan kanssa voit neuvotella muutoksista.

Opiskelija voi vaihtaa perusryhmänsä aineen toiseen vain, jos toisen aineen ryhmässä on tilaa eikä lähtöryhmä supistu liian pieneksi. Peruslukujärjestystä muutettaessa on syytä varmistua, että poisjätetyn aineen opiskelu on mahdollista myöhemmin. Joitakin kursseja opetetaan vain kerran lukuvuodessa.

Oppituntien kiertokaavio

Opiskelijoille jaettavasta kurssitarjottimesta näet kaikkien viiden jakson opetuksen ja oppitunnit noudattavat seuraavaa tuntien kiertokaavioita:

Ruokailu Lyseonmäen koululla klo 11-11.30 (ruokatauko 10.35-11.35).

Ryhmänohjaajan tuokio

Ryhmänohjaajan tuokio pidetään viikottain torstaisin klo 10.30-10.55. Ryhmänohjaajan tuokioihin osallistuminen on välttämätöntä, koska tärkeät yhteiset tiedotusasiat hoidetaan siellä. Lisäksi ryhmänohjaajat ilmoittavat ajat, jolloin he ovat tavattavissa henkilökohtaisia keskusteluja varten.

Kurssien suoritusjärjestys

Opinto-oppaasta löydät aineiden suoritusohjeiden kohdalta, mitä mahdollisuuksia on poiketa numerojärjestyksestä kursseja suorittaessasi. Poikkeuksista päättää asianomainen opettaja.

Aine- ja opettajalyhenteet

Lukujärjestyksissä käytetään oppiaineen lyhenteitä ja numero lyhenteen perässä tarkoittaa kurssin numeroa ja pisteen jälkeen on ryhmän tunnusnumero. Esim. EN4.3 SIL = englannin kurssi neljä. Kurssin opettajana toimii Arto Silén.