Erityisopettaja

Erityisopettaja Tarja Ahokas, tarja.ahokas@heinola.fi, puh. 044 769 2990. Yhteydenotot Wilmalla. Työhuone sijaitsee lukion yläkerrassa ruokalan kohdalla. Opettaa lukiolaisille oppimisen taitoja eli mm. keinoja, kuinka oppiminen taitavimmin sujuu tai millaisia opiskelutekniikoita voitte käyttää. Antaa palautetta, millaisia oppimisen vahvuuksia opiskelijalla on ja selvittää mahdollista tuen tarvetta. Opetukseen voi jokainen halukas osallistua suorittamalla oppimisen taitojen verkkokurssin.

Erityisopettaja järjestää lukion ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille lukiseulan. Lukiseulatestien avulla erityisopettaja löytää ne opiskelijat, joiden lukemisen ja kirjoittamisen taitoja on syytä tarkemmin arvioida. Osa opiskelijoista saa seulan perusteella kutsun yksilötesteihin, jotkut saavat seulan perusteella henkilökohtaista ohjausta taitoihinsa. Vuosittain muutamat opiskelijat saavat lukilausunnon ylioppilastutkintoa varten.

Koulukuraattori ja koulupsykologi

Kuraattori Raija Uuttu, raija.uuttu@heinola.fi, puh. 050 330 5459. Yhteydenotot puhelimitse, s-postilla tai Wilmalla. Kuraattori on lukiossa toimiva sosiaalityön ammattilainen, jonka tehtävänä on opiskelijan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen. Kuraattori tarjoaa tukea ja ohjausta opiskelijalle opiskelussa, henkilökohtaisissa kysymyksissä sekä opintososiaalisissa asioissa. Asiointi kuraattorilla perustuu luottamuksellisuuteen ja vapaaehtoisuuteen. Milloin kuraattorin luo? Esimerkiksi, kun: Kaveri-, seurustelu- tai perhesuhteissasi on vaikeuksia. Koet olevasi yksinäinen. Opiskelumotivaatiosi on hukassa. Haluat tietoa opintotuesta, koulumatkatuesta tai muista taloudellisista etuuksista. Itsenäistyminen askarruttaa; mietit muuttamista pois kotoa. Olet huolestunut ja haluat jutella.

Koulupsykologi Anne Korvenoja, anne.korvenoja@heinola.fi, puh. 044 769 4395. Tavattavissa ajanvarauksella ke aamupäivisin. Yhteydenotot puhelimitse tai Wilmalla.