YHTEYSTIEDOT

Rehtori Kimmo Nykänen 050- 593 9595 kimmo.nykanen@edu.heinola.fi

Koulusihteeri Soili Hemmilä 044 797 7010 soili.hemmila@heinola.fi

Opettajien huone 044 797 6922

Iltapäivätoiminta 044 769 4110

Esiopetus 044 797 8602

AJANKOHTAISTA

Tulevan lukuvuoden lukujärjestykset ovat nyt nähtävissä Wilmassa.

Ensimmäisen kouluviikon aikataulut ovat kaikilla oppilailla seuraavat:

 • Keskiviikko 12.8. koulupäivä klo 9.00-11.50.
 • Torstai 13.8. koulupäivä klo 8.00-11.50.
 • Perjantaista 14.8. eteenpäin opiskelemme lukujärjestyksien mukaisesti.

Koulun lukuvuositiedotteet löytyvät Wilman pysyvistä tiedotteista. Niistä saat tarkempaa tietoa koulumme käytänteistä, toimintamalleista, oppilashuollosta jne.

Suosittelemme, että liityt Facebook –sivujemme seuraajaksi osoitteessa http://www.facebook.com/jyrangonkoulu. Päivitämme Facebook –sivuillemme lukuvuoden aikana kuvia ja tunnelmia Jyrängön koulun arjesta ja juhlista.

Oppilaille jaetaan paperiset lukujärjestykset. Lisäksi lukujärjestykset löytyvät Wilmasta.

Intoa ja menestystä lukuvuoden koulutyöhön!

Kimmo Nykänen
rehtori

KOULUMME ARVOPERUSTA

Koulumme opetus- ja kasvatustyön tavoitteet tiivistyvät viiteen näkökulmaan:

 • yhteisöllisyys
 • hyvinvointi
 • toiminnallisuus
 • perustaidot
 • turvallisuus

Haluamme nähdä koulumme oppilaat aktiivisina, toiminnallisina, liikkuvina, osallistuvina ja yhteistyötaitoisina kansalaisina. Koulumme kasvatuksen arvopohjan mukaisesti osana perusopetusta koulussamme järjestetään oppilaskunta-, välitunti-, kummioppilas- ja kerhotoimintaa.

Lähtökohtanamme ovat erilaisten oppijoiden tarpeet sekä fyysinen ja psyykkinen turvallisuus. Kiinnitämme huomiota erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetusjärjestelyihin ja tukitoimiin sekä edistyneempien oppilaiden opetuksen eriyttämiseen koulunkäynnin mielekkyyden ylläpitämiseksi.

Korostamme yhteisöllisyyttä koulun arjessa ja erilaisissa tapahtumissa. Haluamme, että koulussamme on tilaa lasten mielipiteille, osallisuudelle ja toiminnalle.

Painotamme koulussamme liikunta- ja terveyskasvatusta osana muuta opetusta. Pyrimme omaehtoisen ja ohjatun liikkumisen avulla mm. kehittämään lasten oppimisvalmiuksia.

Koulumme tapa toimia on saanut palkintoja monelta eri taholta:

 • Vuoden Terveysteko 2019 Suomessa
 • Euroopan komission #BeActive Education -kilpailun voittaja 2018
 • Vuoden Liikkuva koulu 2013 Suomessa
 • Vuoden lastenliikuttaja 2010 Päijät-Hämeessä