Jyrängön koulun ”Liikuttavan hyvä koulu” –toimintamalli on valittu terveysalan toimijoiden taholta Vuoden Terveysteoksi 2019 Helsingissä järjestetyssä Health Awards & Foresight Forumissa.

Palkinnon perusteissa nostettiin esille koulun toiminnan ennaltaehkäisevä näkökulma. Koulun toimintamalli nähtiin sellaiseksi, että ilman suurempia investointeja koulu on toiminnallaan pystynyt edistämään lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Tärkeäksi nähtiin myös se, että toimintamalli on monistettavissa laajempaan käyttöön niin Suomessa kuin Suomen ulkopuolella. Lisää aiheesta ja palkinnon perusteista mm. järjestäjän verkkosivuilta https://healthawards.fi/ajankohtaista ja paikallisesta Itä-Häme -lehdestä https://www.itahame.fi/Uutiset/art2514659.

Health Awards 2019 –tuomaristossa kilpailuehdokkaita arvioivat startup-sijoittaja, hallitusammattilainen Leena Niemistö, yrittäjä, tietokirjailija ja digitaalisen liiketoiminnan uranuurtaja Antti Merilehto, Apteekkariliiton viestintäjohtaja Erkki Kostiainen, Aivoliiton viestintäsuunnittelija Liisa Koivula, Sitran johtava asiantuntija Markus Kalliola, Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja Sanna Lauslahti ja terveysalan startupien yhdistyksen Upgraded ry:n toiminnanjohtaja Sara Härmälä. Tuomariston puheenjohtajana ilman äänivaltaa toimi Tamron toimitusjohtaja Kai Kaasalainen.

Olemme kouluna suunnattoman kiitollisia saamastamme huomiosta ja tunnustuksesta. Aiemmin syksyllä 2018 Jyrängön koulu voitti Euroopan komission #BeActive Education –kilpailun. Näemme nämä molemmat palkinnot kiitoksena pitkälliselle kehittämistyöllemme. Olemme olleet rohkeasti uudistamassa suomalaista koulua ja koulumaailmaa. Tämän Vuoden Terveysteko 2019 –palkinnon arvoa nostaa erityisesti se, että koulun toiminta nostettiin esille muiden hyvinkin merkittävien terveystekojen ja –innovaatioiden joukosta ja koulumaailman ulkopuolelta.

Jyrängön koulun henkilökunnan puolesta

Kimmo Nykänen, rehtori

#BeActive Education -palkinto Jyrängön kouluun

 

Jyrängön koulu on voittanut Euroopan komission #BeActive Education –kilpailun. Kilpailun voittaja julistettiin ke 17.10.2018 Bulgarian Sofiassa pidetyssä palkintogaalassa. Palkinnon jakoi EU-komissaari Tibor Navracsics.

Lisää tietoa ja tunnelmia aiheesta löytyy mm. Jyrängön koulun, Heinolan kaupungin, Opetushallituksen ja Erasmus+ -ohjelman Facebookista ja Twitteristä. Myös EU-komissaari Tibor Navracsics Twiitistä pääsee kiinni aiheen seurantaan.

Lisätietoja antavat ja yhteyshenkilöinä median suuntaan toimivat
- Jyrängön koulun rehtori Kimmo Nykänen (kimmo.nykanen@edu.heinola.fi, p. +358 50 593 9595)
- Opetushallituksen vastaava asiantuntija Terhi Liintola (terhi.liintola@oph.fi, p. +358 29 533 8504)

#BeActive Jyränkö school
kansikuva-englanti.png

  • kuva1.png
  • kuva2.png
  • kuva3.png
  • kuva4.png

Koulumme arvoperusta

Koulumme opetus- ja kasvatustyön tavoitteet tiivistyvät viiteen näkökulmaan:

  • yhteisöllisyys
  • hyvinvointi
  • toiminnallisuus
  • perustaidot
  • turvallisuus

Haluamme nähdä koulumme oppilaat aktiivisina, toiminnallisina, liikkuvina, osallistuvina ja yhteistyötaitoisina kansalaisina. Koulumme kasvatuksen arvopohjan mukaisesti osana perusopetusta koulussamme järjestetään oppilaskunta-, välitunti-, kummioppilas- ja kerhotoimintaa.

Lähtökohtanamme ovat erilaisten oppijoiden tarpeet sekä fyysinen ja psyykkinen turvallisuus. Kiinnitämme huomiota erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetusjärjestelyihin ja tukitoimiin sekä edistyneempien oppilaiden opetuksen eriyttämiseen koulunkäynnin mielekkyyden ylläpitämiseksi.

Korostamme yhteisöllisyyttä koulun arjessa ja erilaisissa tapahtumissa. Haluamme, että koulussamme on tilaa lasten mielipiteille, osallisuudelle ja toiminnalle.

Painotamme koulussamme liikunta- ja terveyskasvatusta osana muuta opetusta. Pyrimme omaehtoisen ja ohjatun liikkumisen avulla mm. kehittämään lasten oppimisvalmiuksia.

Koulumme palkittiin Opetusministeriön Vuoden Liikkuva Koulu -palkinnolla vuonna 2013.