KIRKONKYLÄN KOULU (Kirkonkylän ja Lusin yksiköt)

YHTEYSTIEDOT LV. 2020 -2021

Osoite: Koulukuja 1, 18300 HEINOLA KK
Koulun kotisivut: https://koulut.heinola.fi/perusopetus/koulut/kirkonkylankoulu

opetushenkilöstön sähköpostiosoitteet:                           etunimi.sukunimi@edu.heinola.fi,

muu henkilöstö:                                                                        etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Rehtori: Jarkko Granqvist 050 349 3991

Apulaisjohtaja: Miia Saari 044 469 4371                         
Erityisopettaja: Pirjo Hahl 044 769 3044

Koulusihteeri: Ritva Alanko 044 797 7045

 

1A Kirsi Ruohonen 044 769 3035

1B Miia Saari 044 469 4371

2A Henna Tanner 044 735 0034

2B Terhi Broder 044 735 0014

3A Elina Polus 044 735 0013

4A Harri-Pekka Räsänen 044 769 3038

3B-4B Salla Walldén 050 595 1419

5A Miska Haverila 044 769 3036

6A Jarkko Granqvist 050 349 3991

5B-6B Sirpa Hänninen 044 769 4221

Englanti: Maija Rissanen 044 769 3037, Eija Nipuli 044 469 4336

Ruotsi: Jarkko Granqvist 050 349 3991

 

Koulunkäyntiavustajat/iltapäivätoiminnan ohjaajat:

Kirsi Valjakka 044 469 4262

Ritva Ollikainen, yhteyshenkilö/Lusin yksikön kulj. 044 469 4321

Maija Virtanen 044 469 4370

Sari Jussila, yhteyshenkilö / KK-yksikön kulj. 044 797 6944

 

Eskarit 044 797 8537

Varhaiskasvatuksen opettaja Mariia Makkonen                                      

Varhaiskasvatuksen opettaja Heini Kangas 

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja Kaija Helojoki

Erityiskasvatuksen päivähoitaja Henna Ikonen

 

Terveydenhoitaja Anna Nokelainen 044 769 4254 (ma, ke, to)

Koulukuraattori Susanna Luoto 044 797 6981 

Koulupsykologi Silja Lääperi 044 769 4395

Vastaava kuraattori Maarit Hildén 050 350 3103 (kaikki Heinolan koulut)

 

Keskuskeittiö 044 797 7051

Nina Rantanen, Heli Inkinen ja Satu Järvinen

Siivoojat: Asta Eskola, Kirsi Matilainen, Suvi Oittinen 044 797 8587

Kiinteistönhoitaja: Arto Hannula 050 522 0322

Ulkoalueet: Marko Nyman 044 797 8615

                 

(Päivitetty 13.8.2020)

  

OPPITUNNIT JA VÄLITUNNIT 

8.00 – 8.45 OPPITUNTI  

5 min jaloittelu / siirtyminen 

8.50 – 9.35 OPPITUNTI  

30 min välitunti 

10.05 – 11.55 OPPITUNTI x 2 sisältäen ruokailun 20 min  

30 min välitunti 

12.25 – 13.10 OPPITUNTI  

5 min jaloittelu / siirtyminen 

13.15 – 14.00 OPPITUNTI 

 

 

TYÖ- JA LOMAPÄIVÄT LUKUVUONNA 2020-2021

Syyslukukausi 12.8.2020 - 19.12.2020  
Syysloma 19. - 25.10.2020 (vko 43)
Joululoma 20.12.2020 - 6.1.2021

Kevätlukukausi 7.1.2021 - 5.6.2021
Talviloma 1. - 7.3.2021 (vko 9)
Pääsiäinen 2. - 5.4.2021
Vapunpäivä 1.5. on vapaapäivä
Helatorstai 13.5. on vapaapäivä

 

OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUT  

Rauhankatu 3, 18100 HEINOLA 

  

Hepo-oja Pirjo sivistystoimenjohtaja 050 071 7310 

Pia Helander koulutusjohtaja 050 556 9534 

Hakkarainen Eijaliisa henkilöliikennesihteeri 050 323 3655 

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@heinola.fi  

 

OPPILASHUOLTO  

Oppilashuoltoryhmä  

Koulumme oppilashuoltoryhmä kokoontuu keskiviikkoisin klo 14.15 -15. 

Ryhmään kuuluvat vastuuhenkilönä rehtori Jarkko Granqvist, erityisopettaja Pirjo Hahl, ja tarvittaessa kouluterveydenhoitaja Anna Nokelainen, koulupsykologi Silja Lääperi ja koulukuraattori Susanna Luoto, sekä oppilaan luokanopettaja, sosiaalityöntekijä tai muita tukitoimista vastaavia henkilöitä. Oppilashuoltoryhmässä käsitellään oppilaiden koulunkäyntiin liittyviä asioita.

    

KOULUPSYKOLOGI 

Koulupsykologi tukee oppilaan oppimista ja hyvinvointia. Yhteyttä kannattaa ottaa, kun lapsella on sopeutumis- tai oppimisvaikeuksia koulussa. Tukea voi saada myös kouluyhteisön asioissa ja perhekriiseissä, jotka heijastuvat lapsen koulunkäyntiin. 

Koulupsykologina toimii Silja Lääperi. Hänet tavoittaa Wilman kautta, sähköpostitse silja.laaperi@heinola.fi tai 044 769 4395. 

  

KOULUKURAATTORI  


Alakoulujen koulukuraattorina toimii Susanna Luoto. Kuraattorin työn tavoitteena on oppilaiden koulunkäynnin sosiaalisten edellytysten turvaaminen, oppilaiden ja heidän perheidensä psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen sekä koulun opetus- ja kasvatustyön tukeminen. 

Työnkuva muotoutuu koulun toiveiden ja tarpeiden mukaan. Kuraattori osallistuu tarvittaessa oppilashuoltoryhmään jäsenenä, keskustelee oppilaan tai pienen oppilasryhmän kanssa oppilaiden mieltä askarruttavista asioista, keskustelee vanhempien kanssa tarvittaessa sekä työskentelee opettajan työparina esim. ryhmäyttämistilanteissa. Parhaiten kuraattorin tavoittaa Wilman kautta. Yhteyttä voi ottaa myös sähköpostitse osoitteesta: susanna.luoto@heinola.fi tai puh. 050 330 5459. 

  

TUKITOIMET 

TUKIOPETUS 

Tukiopetusta voidaan huoltajan suostumuksella järjestää opinnoissaan tilapäisesti jälkeen jääneille tai muusta syystä sitä tarvitseville oppilaille. 

Tukiopetusta annetaan muun opetuksen ja ohjauksen lisäksi joko pienryhmissä tai yksilöllisesti ennen tai jälkeen koulutuntien tai koulutuntien aikana.  

OSA-AIKAINEN ERITYISOPETUS 

Peruskouluissa annetaan osa-aikaista erityisopetusta lähinnä lukemisen ja kirjoittamisen, puheen ja matematiikan osa-alueilla. Erityisopetus on sekä ennaltaehkäisevää että korjaavaa opetusta, jonka tarkoitus on auttaa oppilasta hänellä ilmenneissä vaikeuksissa. 

Osa-aikainen erityisopetus tapahtuu yksilö- tai pienryhmäopetuksena (1-4 oppilasta) omassa tilassaan tai luokanopettajan ja erityisopettajan samanaikaisopetuksena luokassa. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan eniten alkuopetusvaiheessa, koska varhaisen tuen avulla saadaan parhaat oppimistulokset, vaikeudet lievenevät ja koulumotivaatio ja oppilaan itseluottamus lisääntyvät. Osa-aikaisen erityisopetuksen antamisesta tiedotetaan ko. opetusta tarvitsevien oppilaiden huoltajille erikseen. Yhteistyö kodin ja koulun kesken olisi näissä tapauksissa erittäin toivottavaa.  

 

KOULUTERVEYDENHOITO 

Kouluterveydenhoito on järjestetty Heinolan terveyskeskuksen toimesta. Terveydenhoitaja Terveydenhoitaja Anna Nokelaisen tavoittaa Wilman kautta tai puhelimitse 044 769 4254 tai spostitse anna.nokelainen@heinola.fi. Terveydenhoitaja on koululla maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin. 

Kouluterveydenhoitajan kanssa oppilas ja hänen vanhempansa voivat keskustella asioistaan täysin luottamuksellisesti. 

  

KOULURUOKAILU

Kouluruokailu tapahtuu joustavasti klo 10.15 -11.50. Ruokailussa on itsepalvelulinjasto, jolloin jokainen oppilas itse ottaa ruoka-annoksensa. 

Kirkonkylän koulun tuotantokeittiön keittäjä-emäntänä toimii Nina Rantanen 044 797 7051. Ruokalistat löytyvät osoitteesta: http://www.heinola.fi/ruokalistat.

Tarkemmat tiedot kouluruokailuun ja esimerkiksi erityisruokavalioihin liittyen löydätte oheisen linkin kautta:

https://www.heinola.fi/kouluruokailu

 

MUUTA HUOMIOTAVAA 

OPPILAAN SAIRASTUMINEN 

Oppilaan sairastumisesta johtuvasta poissaolosta tulee ilmoittaa opettajalle mahdollisimman pian, mielellään heti saman koulupäivän aamuna. Ilmoituksen voi tehdä joko Wilmassa tai sitten puhelimitse opettajalle. Sairasta lasta ei tule lähettää kouluun. 

  

LUPA POISSAOLOON 

Mikäli oppilas matkan tai muun ennalta tiedossa olevan syyn vuoksi tarvitsee vapautuksen koulunkäynnistä, tulee sitä hakea kansliasta saatavalla lomakkeella viimeistään kahta viikkoa ennen pidettävää lomaa. Jokaisesta lomapäivästä tulee tehdä kirjallinen anomus. Luokanopettaja voi myöntää lomaa 1-7 päivää. Tuota pidemmät lomat myöntää rehtori.  

Poissaoloja seurataan ja ne merkitään päivittäin Wilmaan. Poissaoloihin liittyvässä seurannassa ja toimenpiteissä noudatetaan alla kuvattua prosessia: 

 

OPPILAAN POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEN PROSESSI HEINOLASSA 

VAIHE 1 

Korkeintaan 25h poissaoloja -> yhteys huoltajiin 

Tarkastellaan mahdollisia säännönmukaisuuksia (esim. tietyt tunnit tai päivät) – herääkö huoli? 

Opettaja selvittää poissaolojen syyn 

Jos ei huolta – ei jatkotoimenpiteitä 

VAIHE 2 

Korkeintaan 50h poissaoloja -> Yhteys kotiin – tarkastellaan onko huolta 

Jos huoli herää -> monialainen asiantuntijaryhmä koolle 

tiedotetaan huoltajaa 80 h:n rajasta 

VAIHE 3 

Asia hoituu, ei jatkotoimenpiteitä 

Korkeintaan 80 h poissaoloja -> lastensuojelun työntekijän konsultointi, palvelutarpeen arviointi yhdessä huoltajien kanssa tai lastensuojeluilmoitus (opettaja) 

 

LASTEN KOULUMATKA 

Toivoisimme vanhempien yhdessä lastensa kanssa selvittävän, mitkä ovat koulumatkan vaarallisimmat paikat ja miten niistä pitäisi kulkea. 

Heijastimet vaatteissa ja pyöräilykypärä lisäävät turvallisuutta. 

Koulukuljetuksia koskevat periaatteet löytyvät Heinolan kaupungin kotisivuilta. 

Vanhempien tulee käyttää lasta kouluun tuodessaan tai koulusta hakiessaan siunauskappelin parkkipaikkaa. Koulun piha-alueen jätämme turvalliseksi lasten leikkipaikaksi.  

  

REKISTEREIDEN YLLÄPITO  

Heinolan sivistyslautakunta ylläpitää henkilörekisteriä. Star Soft -kouluhallinto-ohjelmassa on opettajarekisteri ja oppivelvollisuusrekisteri. Lisäksi koulullamme on oppilashuollon rekisteri. Koululla on myös tallentavat valvontakamerat.

  

USKONNOLLISET TILAISUUDET  

Koulussa voidaan järjestää lukuvuoden aikana uskonnollisia tilaisuuksia kuten koululaisjumalanpalveluksia ja uskonnollisia päivänavauksia. Tällaiset tilaisuudet katsotaan kuitenkin uskonnon harjoittamiseksi. Perustuslain mukaan oppilaalla ei ole velvollisuutta osallistua omantuntonsa vastaisesti näihin tilaisuuksiin. Uskonnollisten tilaisuuksien ajaksi heille järjestetään korvaavaa toimintaa. Koulu tiedottaa lukuvuoden aikana pidettävistä uskonnollisista tilaisuuksista. Huoltajan tulee ilmoittaa koululle lukuvuoden alkaessa, osallistuuko oppilas lukuvuoden aikana uskonnollisiin tilaisuuksiin. 

 

KOULUN RETKET

Leirikoulun ja retkien järjestäminen on vapaaehtoista. Luokan vanhempainillassa päätetään leirikoulun tai retkien toteuttamisesta koulun leirikoulu- ja retkitoiminta-periaatteiden mukaisesti. Noudatamme Opetushallituksen ohjetta, jonka mukaan kaikilla oppilailla tulee olla yhdenvertainen mahdollisuus osallistua retkeen. Koulun budjetissa ei ole varattu rahaa leirikoulujen tai retkien rahoittamiseen. Luokan vanhemmilla tulee olla yhteinen päätös keräys- ja muiden rahojen jakamisesta oppilaiden kesken. Retkiltä voi vapaaehtoisesti jäädä myös pois, jolloin oppilaalle järjestetään ohjattua toimintaa koululla. 

  

LIIKUNTATUNNEISTA 

Verryttelypuku on käyttökelpoisin ulkoiluasu. Kengiksi sopivat lenkkarit tai muut ulkoliikuntaan tarkoitetut kengät. 
Sisätunneilla oppilailla tulee olla urheilupaita ja urheiluhousut /voimistelupuku. Oppilaat eivät saa liikuntatunneilla liikkua sukkasillaan tai sukkahousuissa. Hygienia- ja terveyskasvatus ovat osa koululiikuntaa. Siksi liikuntatunteihin kuuluu olennaisena osana myös peseytyminen ja peseytymisen jälkeen pukeutuminen puhtaisiin vaatteisiin. Pyyhe ja vaihtovaatteet pitää siis olla mukana! Koulun lainapyyhekokoelmasta voi tarpeen vaatiessa lainata pyyhettä, mikäli oma pyyhe on unohtunut kotiin. Lainapyyhe palautetaan pestynä takaisin koululle. 

  

Uimahallissa sallitaan ainoastaan varsinaisten uima-asujen käyttö: tytöillä uimapuku ja pojilla uimahousut. Oppilailla tulee olla myös hiihtoon tai luisteluun tarvittavat välineet. Keskellä koulupäivää olevien liikuntatuntien jälkeen käydään suihkussa. Jos koulupäivä päättyy liikuntatunteihin, kokosuihku ei ole pakollinen, suositeltava kylläkin. 

Mikäli oppilas ei voi sairauden tai vamman vuoksi osallistua liikuntatunneille, vaikka osallistuukin muuhun opetukseen, hänellä tulisi olla terveydenhoitajan tai ainakin huoltajan lyhyt selvitys esteestä. Selvityksestä tulee käydä ilmi kuinka kauan rajoitus kestää. Huoltajan tulisi ilmoittaa liikunnanopettajalle myös muista liikuntarajoitteista, esim. allergiat, astma, epilepsia tms. oppilaan turvallisuuden vuoksi. 

  

KOULUTAPATURMAT  

Tapaturma on äkillinen, ulkoinen ja ruumiinvamman aiheuttava tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta. 

Vakuutus on voimassa opetussuunnitelman mukaisessa toiminnassa ja koulumatkoilla (mikäli oppilas poistuu luvatta koulun alueelta, poistuu hän myös vakuutuksen piiristä). 

2.1.2017 alkaen Heinolan kaupungin koulutapaturmavakuutukset ovat If-vakuutusyhtiössä, jossa korvauskäytäntö on seuraava: 
 
Tapaturmasta aiheutuneet kulut tulee ensin itse maksaa ja hakea niistä mahdollisesti saatavat Kela-korvaukset, jonka jälkeen Kela-korvauksien ulkopuolelle jäävistä kuluista huoltajat voivat hakea korvausta maksamistaan kuluista tai matkakuluista sähköisesti osoitteessa: www.if.fi/internetplus. Vakuutustunnus on SP0001237554. 
 
Lisätietoa saa sähköpostitse osoitteesta: 
personalclaims@if.fi  
TAI 
puhelimitse numerosta 010 191715. Kulutositteet toimitetaan vain tarvittaessa. 
 
Lisätietoja vakuutusasioissa voi kysyä myös Ritva Alangolta 044 797 7045.

  

VAATTEIDEN NIMIKOIMINEN 

Oppilaan reppu, jalkineet ja muut varusteet tulee varustaa oppilaan nimellä sekaantumisen välttämiseksi. 

KIRJASTO  

Koulumme kirjastovastaavia ovat opettaja Elina Polus ja koulunkäyntiavustaja Kirsi Valjakka. Kirjastoauto käy koulullamme joka torstai klo 11.30-13.00. 

LÖYTÖTAVARAT  

Kouluun jää usein lasten vaatteita, joita oppilaat eivät tunne omikseen. Jos lapseltanne on vaatteita tai tavaroita kateissa, voitte käydä koululta tarkistamassa löytötavaravarastomme. Lukuvuoden päätyttyä poistamme löytötavarat. 

  

KÄNNYKÄT  

Oppilas voi huoltajan luvalla tuoda kännykän kouluun. Koulu ei vastaa puhelimelle sattuneesta vahingoista, katoamisesta jne. Puhelin pidetään äänettömällä koulupäivän ajan. 

  

OPPILASKUNTA 

Oppilaskunnan toiminta on osa koulumme toimintakulttuuria. Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat ja sen keskeisenä tehtävänä on edistää oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä sekä pyrkiä parantamaan oppilaiden asemaa ja viihtyvyyttä koulussamme. Oppilaskuntaa edustaa hallitus, johon kuuluu kaksi oppilasta 1.-6. luokalta. Lv. 2020 -2021 oppilaskunnan vastaavana opettajana toimii Miia Saari ja hänen apunaan opettaja Salla Wallden. 

 

KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ / 

Tänä lukuvuonna jatkamme käytäntöä, jossa koko koulun vanhempainryhmän sijaan järjestetään luokkakohtaisia vanhempainryhmiä. Luokanopettajan johdolla kokoonnutaan säännöllisin väliajoin keskustelemaan sekä luokkaa että koko koulua koskevista asioista. Tällä tavalla pyrimme tuomaan keskusteluaiheet ja -teeman mahdollisimman lähelle koteja. 

Haluamme myös muistuttaa, että kouluun voi tulla vierailemaan lähes milloin vain eli ovet ovat aina avoinna. Luonnollisia tilaisuuksia ovat juhlat, teemapäivät, kilpailut jne., jolloin vanhemmat ovat tervetulleita mukaan. 

Keväällä 2021 jatketaan yhteistyötä päiväkotien kanssa, järjestetään koulutulokkaiden vanhempainilta ja tulevat 1. luokkalaiset tutustuvat kouluun. 

Myös 6. luokan oppilaat tutustuvat Lyseonmäen kouluun ja Lyseolla järjestetään vanhempainilta tulevien 7.-luokkalaisten vanhemmille. 

 

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT / TOIMINTAOHJEET 

Heinolan Kirkonkylän koulun toimintaohjeet (järjestyssäännöt) oppilaille 

“Jokaisella on oikeus saada opetusta. Opetuksen on pyrittävä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamiseen ja vahvistamiseen. Sen tulee edistää ymmärtämystä, suvaitsevaisuutta ja ystävyyttä.” (Yk:n ihmisoikeuksien julistuksen 26. artikla) 

1. Saavun oppitunnille ajoissa tarvittavat välineet mukanani ja kotitehtävät suoritettuina. 

2. Huomioin toiminnassani kaikki koulussa työskentelevät henkilöt ja annan jokaiselle työskentelyrauhan. 

3. Liikun rauhallisesti koulun käytävillä 

4. Siirryn välitunnille ja oppitunnille viivyttelemättä. 

5. Vietän välitunnit ulkona koulun alueella, enkä poistu alueelta ilman opettajan lupaa. Olen välitunneilla sisällä vain erikseen annetulla luvalla. 

6. Pidän hyvää huolta yhteisistä välineistä ja ympäristöstä ja palautan käyttämäni välineet niille varatuille paikoille. 

7. Ruokailen hyvien ruokailutapojen mukaisesti ja ylläpidän ruokarauhaa. 

8. Noudatan liikennesääntöjä / turvallisuusohjeita ja huomioin muut liikkujat, myös linja-autossa ja takseissa. 

9. Säilytän omat välineeni, polkupyörät, mailat jne, sovituilla paikoilla. 

10. Ymmärrän, että koulun järjestyssäännöt ovat voimassa koulualueella myös oman koulupäiväni päättymisen jälkeen. 

11. En aiheuta käyttäytymiselläni tai toiminnallani vaaratilanteita, enkä tahallani vahingoita enkä loukkaa ketään 

  

Jokaisen kouluyhteisön jäsenen on työskentelyrauhan, henkilökohtaisen turvallisuuden sekä omaisuuden suojan turvaamiseksi noudatettava koulun sääntöjä, edistettävä niiden noudattamista sekä estettävä niiden rikkomista. 

Jos toimin näiden ohjeiden vastaisesti, ymmärrän ja hyväksyn, että toimintaani puututaan. 

Koulun toimintatavat perustuvat Perusopetuslain pykäliin 35 (oppilaan velvollisuudet) ja 36 (Kurinpito).