OPPILAAN SAIRASTUMINEN 

Oppilaan sairastumisesta johtuvasta poissaolosta tulee ilmoittaa opettajalle mahdollisimman pian, mielellään heti saman koulupäivän aamuna. Ilmoituksen voi tehdä joko Wilmassa tai sitten puhelimitse opettajalle. Sairasta lasta ei tule lähettää kouluun. 

  

LUPA POISSAOLOON 

Mikäli oppilas matkan tai muun ennalta tiedossa olevan syyn vuoksi tarvitsee vapautuksen koulunkäynnistä, tulee sitä hakea kansliasta saatavalla lomakkeella viimeistään kahta viikkoa ennen pidettävää lomaa. Jokaisesta lomapäivästä tulee tehdä kirjallinen anomus. Luokanopettaja voi myöntää lomaa 1-7 päivää. Tuota pidemmät lomat myöntää rehtori.  

Poissaoloja seurataan ja ne merkitään päivittäin Wilmaan. Poissaoloihin liittyvässä seurannassa ja toimenpiteissä noudatetaan alla kuvattua prosessia: 

 

OPPILAAN POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEN PROSESSI HEINOLASSA 

VAIHE 1 

Korkeintaan 25h poissaoloja -> yhteys huoltajiin 

Tarkastellaan mahdollisia säännönmukaisuuksia (esim. tietyt tunnit tai päivät) – herääkö huoli? 

Opettaja selvittää poissaolojen syyn 

Jos ei huolta – ei jatkotoimenpiteitä 

VAIHE 2 

Korkeintaan 50h poissaoloja -> Yhteys kotiin – tarkastellaan onko huolta 

Jos huoli herää -> monialainen asiantuntijaryhmä koolle 

tiedotetaan huoltajaa 80 h:n rajasta 

VAIHE 3 

Asia hoituu, ei jatkotoimenpiteitä 

Korkeintaan 80 h poissaoloja -> lastensuojelun työntekijän konsultointi, palvelutarpeen arviointi yhdessä huoltajien kanssa tai lastensuojeluilmoitus (opettaja)