Kouluun ilmoittautuminen

Perusopetukseen ilmoittautuminen

Ensimmäiselle luokalle ilmoittautuvat kaikki kuluvana vuonna 7 vuotta täyttävät tai sitä vanhemmat lapset, jotka eivät vielä ole koulussa. Ilmoittautumisajankohta syksyllä alkavalle koulutaipaleelle on aina syksyä edeltävänä talvena.

Ilmoittautuminen tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti Wilma-järjestelmän kautta viikolla 6. Ilmoittautumislomake löytyy Wilmassa kirjautumisen jälkeen oikeasta reunasta kohdasta lomakkeet. Mikäli sähköisen hakemuksen täyttäminen Wilman kautta ei ole mahdollista, lomakkeen voi tulostaa myös tältä sivustolta. Kouluun voi ilmoittautua myös päiväkodeista, kouluilta ja opetus- ja koulutuspalveluista viikolla 6 saatavilla lomakkeilla. Lomake lähetetään siihen kouluun, jossa oppilaan toivotaan aloittavan koulunkäyntinsä. Lomakkeen voi toimittaa myös päiväkodin kautta koululle. Tieto oppilaspäätöksestä tulee koteihin.

Päiväkodit jakavat viikolla 5 Tervetuloa kouluun -oppaan, josta löytyy tarvittavat tiedot peruskoulunsa aloittavan vanhemmalle. Tervetuloa kouluun -opas löytyy myös tältä sivulta.

Ilmoittautuminen oppilassijoitteluajan ulkopuolella

Oppilaan muuttaessa paikkakunnalle tai oppilaan asuinpaikan muuttuessa osoitetaan hänelle ensisijainen oppilaspaikka lähikouluperiaatteen mukaan.

Asuinpaikan muuttuessa kesken lukuvuotta, on oppilaalla mahdollisuus jatkaa entisessä koulussaan lukukauden tai –vuoden loppuun saakka.

Huoltajan tulee itse huolehtia mahdollisista koulukuljetuksista, ellei kyseessä ole päättöluokka (6. ja 9. lk) ja kuljetus tältä osin kohtuudelle järjestettävissä.

Rehtori tekee päätöksen koulunkäyntioikeudesta lukukauden tai –vuoden loppuun.