Kiusaamisen ennaltaehkäisy ja siihen puuttuminen

Jyrängön koulun kiusaamista ehkäisevälle työlle on luotu oma ESKO – toimintamalli (Ei Saa Kiusata Ollenkaan), jossa on pyritty huomioimaan aiemmin hyväksi todettuja menetelmiä ja toimintatapoja. Lisäksi mallissa on korostettu oppilaita osallistavan toiminnan merkitys kiusaamisen ehkäisyssä. Nimi toimintamallille valikoitui oppilaiden ehdotuksesta.

Toiminta on kirjattu vuosikelloon, jota päivitetään lukuvuoden 2018-2019 aikana. Toiminnan kehittämistä koordinoivat Petra Ylönen ja Julia Saarni.

Kiusaamisepäilyn herätessä olettehan rohkeasti yhteydessä oman lapsenne luokanopettajaan.