Kiusaamisen ennaltaehkäisy ja siihen puuttuminen

Jyrängön koulun kiusaamista ehkäisevälle työlle on luotu oma ESKO – toimintamalli (Ei Saa Kiusata Ollenkaan), jossa on pyritty huomioimaan aiemmin hyväksi todettuja menetelmiä ja toimintatapoja. Lisäksi mallissa on korostettu oppilaita osallistavan toiminnan merkitys kiusaamisen ehkäisyssä. Nimi toimintamallille valikoitui oppilaiden ehdotuksesta.

Toiminta on kirjattu vuosikelloon, jota päivitetään lukuvuoden aikana.

Kiusaamisepäilyn herätessä olettehan välittömästi yhteydessä oman lapsenne luokanopettajaan.