Saattoliikenne ja pysäköinti Jyrängön koululla

Jyrängön koulun alueella liikkuu päivittäin paljon eskarilaisia ja koululaisia sekä lasten vanhempia ja koulun henkilökuntaa. Liikennesääntöjen ja yhteisten pelisääntöjen noudattaminen on tärkeää, jotta liikkuminen alueella on turvallista ja miellyttävää kaikille.  

Autoliikenne

  • Jyrängön koulun edessä on saattoliikennepaikka vanhemmille ja koulukyydeille. Alue on tarkoitettu vain lasten jättämistä tai noutamista varten. Saattoliikennepaikalle ei saa jäädä odottamaan.
  • Ohjeista lastasi siirtymään saattoliikennepaikalta turvallisesti koulun pihalle saattoliikennepaikan vierustaa pitkin – autojen kulkureitillä ei turvallisuussyistä johtuen saa liikkua jalan.
  • Saattoliikennepaikalla ajetaan vastapäivään alueen keskellä olevan valaisinpylvään ympäri.
  • Saattoliikennepaikalta poistuvat ajoneuvot väistävät Koskensaarentiellä kulkevaa liikennettä (myös jalankulku- ja pyöräilyväylällä liikkuvia!).
  • Koskensaarentielle voi pysäköidä kadunvarteen koulun puoleiselle reunalle enintään 10 minuutiksi. Siihen voi jättää auton esimerkiksi silloin, kun saattaa lapsen koulun pihaan asti tai odottaa lasta koulusta. Pysäköintipaikat on tarkoitettu ensisijaisesti eskarilaisten vanhemmille, joiden tulee saattaa ja noutaa lapsi koulun ovelta.
  • Saattoliikennepaikan ohi koulun taakse saavat ajaa vain koulun henkilökunta ja koulun iltakäyttäjät. Saattoliikenteen tulee jäädä kaikkina aikoina saattoliikennepaikalle tai Koskensaarentien varteen.

 

Jalankulkijat ja pyöräilijät

  • Koulun pihaan saa kulkea vain kävellen tai pyöräillen.
  • Pihaan voi kulkea kevyen liikenteen väylältä koulun pihaan nousevaa luiskaa pitkin tai saattoliikennepaikan takaa. Saattoliikennepaikalla ei ole turvallista liikkua jalkaisin, joten kävelijöiden tulee käyttää alueen reunaa.
  • Pyörät tulee viedä telineisiin, joita on koulun pihalla aidan sisäpuolella saattoliikennepaikan läheisyydessä.

Poikkeustilanteissa, kuten koulun juhlien ja vanhempainiltojen aikaan, noudatetaan mahdollisia koulun erikseen antamia ohjeita pysäköinnistä ja muista liikenteen järjestelyistä.

Kävely ja pyöräily piristävät!

Vilkas saattoliikenne lisää turvattomuutta koulun läheisyydessä. Autoliikenteen vähentyminen parantaa lasten liikenneturvallisuutta. Kävelevät ja pyöräilevät lapset saapuvat virkeinä kouluun ja jaksavat keskittyä paremmin oppitunneilla.

Jos koulumatka on pitkä, voi lapsen jättää esimerkiksi Tamppilahdenkadun varteen entisen kaupan kohdalla olevalle levikkeelle. Näin lapsi pääsee nauttimaan ulkoilun hyödyistä, eikä koulun ympäristöön synny ylimääräistä autoliikennettä.

Liitteet:

Jyränkö_kartta_luonnos_20181129.pdf
Liikenneohjeistus_Jyranko_2018-11-29.pdf