Liikettä koulu- ja työpäivään

Koulussamme halutaan edistää liikunta- ja terveyskasvatusta osana muuta opetusta. Tämä näkyy monin tavoin koulumme liikuntaan aktivoivassa toimintakulttuurissa, kuten välituntitoiminnassa, tapahtumissa, liikuntatuntien määrässä eri luokka-asteilla ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin tähtäävässä kasvatuskulttuurissamme.

Liikkuva koulu on ollut keskeinen työväline koulun arjessa.

Heinola-k2018 (318).jpg

Liikettä koulupäivään.jpg

Liikettä koulu- ja työpäivään

Koulussamme halutaan edistää liikunta- ja terveyskasvatusta osana muuta opetusta. Tämä näkyy monin tavoin koulumme liikuntaan aktivoivassa toimintakulttuurissa, kuten välituntitoiminnassa, tapahtumissa, liikuntatuntien määrässä eri luokka-asteilla ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin tähtäävässä kasvatuskulttuurissamme.

Liikkuva koulu on ollut keskeinen työväline koulun arjessa.

Heinola-k2018 (318).jpg

Liikettä koulupäivään.jpg