Oppilashuolto

Yhteisöllinen ja yksilökohtainen oppilashuoltotyö

Koulussamme oppilashuoltotyöskentelyllä tarkoitetaan yhteisöllistä ja yksilökohtaista oppilashuoltoa. Yhteisöllisellä oppilashuollolla tuetaan koulu- ja luokkakohtaisilla toimilla oppilaiden hyvinvointia ja oppimisen edellytyksiä. Jyrängön koulussa toteutamme luokkakokouksia, luokkakyselyitä ja yhteisöllisiä oppilashuoltoryhmän tapaamisia yhteistyössä tuen tiimin kanssa (koulukuraattori, koulupsykologi, kouluopas, psyykkari).

Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan yksittäisen oppilaan koulunkäynnin tukitoimiin liittyviä suunnittelu- ja seurantatapaamisia, joihin vanhemmat kutsutaan aina mukaan. Oppilaan tukitoimia suunnitellaan tapauskohtaisesti tarvittavien asiantuntijoiden kanssa (tuen tiimi, rehtori, erityisopettaja, kouluterveydenhoitaja sekä mahdolliset muut yhteistyötahot). Vanhemmilta pyydetään aina lupa eri ammattilaisten osallistumiseen yksittäisen oppilaan tapaamisiin.

Kouluterveydenhoitaja

Terveydenhoitaja on tavattavissa Jyrängön koululla maanantaisin ja perjantaisin klo 8-12. Puhelinaika on päivittäin klo 9.00 - 10.00.

Taimi Honkamäki p. 044-769 2982

Koulukuraattori

Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä, jos oppilaalla on esimerkiksi vaikeuksia ihmissuhteissa, kiusaamista, käyttäytymis- ja motivaatio-ongelmia, tunne-elämän vaikeuksia tai päihteidenkäyttöä. Myös kotona tapahtuvissa elämäntilanteen muutoksissa, kuten vanhempien ero, läheisen kuolema ja asuinpaikanvaihto, voi tukea hakea kuraattorilta.

Miia Salonen p. 044-797 6981

Koulupsykologi


Koulupsykologin työ sisältää oppilaan oppimisvaikeuksien, erilaisten koulunkäyntivaikeuksien ja psyykkisen tilanteen arviointia neuvottelujen ja psykologisten tutkimusvälineiden avulla. Koulupsykologin tehtävänä on suunnitella tarvittavia tukitoimia yhdessä opettajien ja vanhempien kanssa ja seurata niiden vaikutuksia oppilaiden koulunkäyntiin. Koulupsykologi voi olla apuna elämän eri kriisitilanteissa.

Silja Lääperi p. 044 769 4395

Työaluetta ovat alakoulut. Yhteyttä voi ottaa myös s-postilla mika.timonen@heinola.fi tai Wilman kautta.

Psykiatrinen sairaanhoitaja / psyykkari

Psykiatrinen sairaanhoitaja eli psyykkari toimii kaikkien kouluikäisten kanssa. Hänen kanssaan voi käydä luottamuksellisia keskusteluja koulunkäynnistä, ihmissuhteista, perheen tapahtumista ja muista mieltä painavista asioista. Hän tekee työtä yhdessä vanhempien, koulun muiden aikuisten, terveydenhuollon ja erilaisten muiden yhteistyötahojen kanssa.

Jaana Valtonen p. 044-769 4396