Oppilaskunta

Koulussamme toimii oppilaskunta, johon valitaan jokaisen lukuvuoden alussa kaksi edustajaa kultakin luokalta äänestyksen perusteella. Oppilaskuntatoiminnalla pyrimme aktivoimaan oppilaita vastuun ottamiseen ja erilaisista asioista päättämiseen, toiminnan suunnitteluun, kokouskäytäntöön sekä mielipiteiden ilmaisuun ja asioihin vaikuttamiseen. Oppilaskuntatoiminta tapahtuu pääsääntöisesti koulupäivien aikana.

Oppilaskunnan ohjaavina opettajina lukuvuonna 2018-2019 toimivat Julia Saarni ja Riikka Virman-Tonteri.

Heinola-k2018 (134).jpg

Oppilaskunta

Koulussamme toimii oppilaskunta, johon valitaan jokaisen lukuvuoden alussa kaksi edustajaa kultakin luokalta äänestyksen perusteella. Oppilaskuntatoiminnalla pyrimme aktivoimaan oppilaita vastuun ottamiseen ja erilaisista asioista päättämiseen, toiminnan suunnitteluun, kokouskäytäntöön sekä mielipiteiden ilmaisuun ja asioihin vaikuttamiseen. Oppilaskuntatoiminta tapahtuu pääsääntöisesti koulupäivien aikana.

Oppilaskunnan ohjaavina opettajina lukuvuonna 2018-2019 toimivat Julia Saarni ja Riikka Virman-Tonteri.

Heinola-k2018 (134).jpg