Erityis- ja tukiopetus

Osa-aikainen erityisopetus

Koulussamme on osa-aikaista erityisopetusta, joka toteutetaan yksilö- ja pienryhmissä sekä samanaikaisopetuksena. Erityisopetus on puheopetusta, lukemisen ja kirjoittamisen sekä matematiikan taitojen harjoittelua. Lisäksi erityisopettaja tukee englannin kielen opinnoissa sekä oppimis- ja tunnetaitojen harjoittelussa.

Erityisopettaja työskentelee yhteistyössä vanhempien, luokanopettajien ja oppilashuoltoryhmän kanssa.

Tukiopetus

Tukiopetusta järjestetään opinnoissa tilapäisesti lisäopetusta tarvitseville. Tukiopetusta annetaan koulun muun opetuksen ja ohjauksen lisäksi. Se toteutetaan pienryhmäopetuksena tai tarvittaessa yhdelle oppilaalle annettavana lisäopetuksena ennen tai jälkeen koulutuntia tai koulutuntien aikana.

Tukiopetusta voidaan opettajan harkinnan mukaan antaa muinakin kuin lukujärjestykseen merkittyinä aikoina. Tukiopetusta voi oman luokanopettajan sijaan antaa myös joku toinen opettaja.

Kouluajalle osuvien lomamatkojen vuoksi ei lapselle tulisi aiheutua tarvetta tukiopetukselle.

Erityis- ja tukiopetus

Osa-aikainen erityisopetus

Koulussamme on osa-aikaista erityisopetusta, joka toteutetaan yksilö- ja pienryhmissä sekä samanaikaisopetuksena. Erityisopetus on puheopetusta, lukemisen ja kirjoittamisen sekä matematiikan taitojen harjoittelua. Lisäksi erityisopettaja tukee englannin kielen opinnoissa sekä oppimis- ja tunnetaitojen harjoittelussa.

Erityisopettaja työskentelee yhteistyössä vanhempien, luokanopettajien ja oppilashuoltoryhmän kanssa.

Tukiopetus

Tukiopetusta järjestetään opinnoissa tilapäisesti lisäopetusta tarvitseville. Tukiopetusta annetaan koulun muun opetuksen ja ohjauksen lisäksi. Se toteutetaan pienryhmäopetuksena tai tarvittaessa yhdelle oppilaalle annettavana lisäopetuksena ennen tai jälkeen koulutuntia tai koulutuntien aikana.

Tukiopetusta voidaan opettajan harkinnan mukaan antaa muinakin kuin lukujärjestykseen merkittyinä aikoina. Tukiopetusta voi oman luokanopettajan sijaan antaa myös joku toinen opettaja.

Kouluajalle osuvien lomamatkojen vuoksi ei lapselle tulisi aiheutua tarvetta tukiopetukselle.