Kailaan koulu

Niemelän koulu. Kuva: Sami Soljansaari, Heinolan kaupunki.
Kailaan koulu

postiosoite: Rauhankatu 3, 18100 HEINOLA (Kailaan koulun posti tulee kaupungintalolta lähetin mukana eri toimipisteisiin)

toimipisteiden sijaintiosoitteet:

Kailaan koulun pihan parakki (luokat 1-2) Rajakatu 27/Hämeentie 2 kulmaus

lukion parakki (luokat 3ABC): Ojakatu 1, 18100 HEINOLA

Salpauksen toimipiste (luokat 5-6): Opintie 1, 18200 HEINOLA

Tommolan toimipiste (luokat 1T, 2T, TAOT): Hiidenhaudantie 2, 18100 HEINOLA 

Kailaan koulu muodostuu entisistä Niemelän, Seminaarin ja Tommolan kouluista. Lv. 2019-2020 kouluyksikössä opiskelee n. 430  lasta ja nuorta Kailas-talon tiloissa, parakissa, lukion parakissa , Salpauksen tiloissa ja Tommola-talossa. Opetusta tarjotaan 1. -6.-luokille. Yleisopetuksen lisäksi koulussa on Heinolan kaupungin keskitetyt erityisopetuksen pienryhmät ja kaksi erityislasten TAO-luokkaa. Kailaan koulussa järjestetään myös koululaisten iltapäivätoimintaa.

Lv. 2019-2020 Kailaan koulussa työskentelee 36 opettajaa ja 19 koulunkäyntiavustajaa sekä yhteisöpedagogi.


Olemme aktiivinen ja eteenpäin suuntautuva koulu, jossa lapsi on yhteinen sydämen asia.

Koulumme tavoitteena on aktiivinen oppija, joka oppii arvostamaan terveitä elämäntapoja, kestävää kehitystä ja toimimaan aktiivisena yhteiskunnan jäsenenä.

Opetuksemme perustana ovat lapsilähtöisyys, turvallisuus ja toiminnallisuus. Arvostamme myös kädentaitoja ja liikuntaa. Koulutoimintaa täydentää monipuolinen kerhotoiminta (mm. bändi, kuoro, askartelu). Runsas erityisen tuen lasten määrä antaa koulullemme omaleimaisen piirteen, ja näemme sen rikkautena. Kaikki- erilaisia, kaikki saman arvoisia!

Yhteisopettajuus ja tiimityöskentely antavat erinomaisen esimerkin yhteistoiminnallisesta oppimisesta ja omasta vastuullisesta roolista yhteisön jäsenenä. Oppilaskunta ja luokissa pidettävät luokkakokoukset harjoittavat oppilaita osallistumaan yhteisten asioiden hoitamiseen.

Teemme aktiivisesti työtä kiusaamisen estämiseksi ja olemme mukana myös vertaissovittelun ohjelmassa (VERSO). Ohjelmat ovat osa vastuullisuuden kasvatusta.