Kailaan koulu

Niemelän koulu. Kuva: Sami Soljansaari, Heinolan kaupunki.
Kailaan koulu

Kailaan koulu muodostuu entisistä Niemelän, Seminaarin ja Tommolan kouluista. Elokuussa 2018 isossa kouluyksikössä opiskelee yli 420 lasta ja nuorta Kailas-talon tiloissa ja Tommola-talossa n. 40. Opetusta tarjotaan 1. -6.-luokille. Yleisopetuksen lisäksi koulussa on Heinolan kaupungin keskitetyt erityisopetuksen pienryhmät ja kaksi erityislasten TAO-luokkaa. Myös kaupungin maahanmuuttajalasten valmistavaa opetusta annetaan Kailaan koulussa. Talossa järjestetään myös koululaisten iltapäivätoimintaa.

1.8.2018 entiset Kailaan koulun yläluokkien pienryhmät yhdistyvät hallinnollisesti Lyseonmäen koulun kanssa. Fyysisesti entiset 7. ja 8-9. luokan pienryhmät jatkavat edelleen Kailaan koulun parakeissa arviolta 3 vuotta.

Tällä hetkellä opetusta on pääkiinteistön lisäksi pihapiirissä olevassa parakissa sekä Tommola-talossa. Uutta koulurakennusta suunnitellaan läheiselle ent. lukion tontille. Uuden koulun pitäisi aloittaa toimintansa vuoden 2021 elokuussa.

Kailaan koulussa työskentelee tänä syksynä 33 opettajaa ja n. 20 koulunkäyntiavustajaa (Tommolan toimipisteen henkilöstö mukaan lukien).


Olemme aktiivinen ja eteenpäin suuntautuva koulu, jossa lapsi on yhteinen sydämen asia.

Koulumme tavoitteena on aktiivinen oppija, joka oppii arvostamaan terveitä elämäntapoja, kestävää kehitystä ja toimimaan aktiivisena yhteiskunnan jäsenenä.

Opetuksemme perustana ovat lapsilähtöisyys, turvallisuus ja toiminnallisuus. Arvostamme myös kädentaitoja ja liikuntaa. Koulutoimintaa täydentää monipuolinen kerhotoiminta (mm. bändi, kuoro, askartelu). Runsas erityisen tuen lasten määrä antaa koulullemme omaleimaisen piirteen, ja näemme sen rikkautena. Kaikki- erilaisia, kaikki saman arvoisia!

Yhteisopettajuus ja tiimityöskentely antavat erinomaisen esimerkin yhteistoiminnallisesta oppimisesta ja omasta vastuullisesta roolista yhteisön jäsenenä. Oppilaskunta ja luokissa pidettävät luokkakokoukset harjoittavat oppilaita osallistumaan yhteisten asioiden hoitamiseen.

Teemme aktiivisesti työtä kiusaamisen estämiseksi ja olemme mukana myös vertaissovittelun ohjelmassa (VERSO). Ohjelmat ovat osa vastuullisuuden kasvatusta.