Kiusaamisen ehkäisy - Sopu-ryhmä

Kailaan koulussa on käytössä SoPu-menetelmä (sovitaan puhumalla). SoPu-tiimissä on oppilaiden välisiä ristiriitatilanteita selvittämässä aina kaksi opettajaa. Tehtävämme on yhdessä puhumalla ja sopimalla saada kaikkien osapuolien välille yhteinen sopimus kiusaamisen lopettamiseksi. SoPu-tiimin tietoon tullut oppilaiden välinen ristiriitatilanne, yleensä kiusaaminen, käsitellään luottamuksellisesti mahdollisimman pikaisesti oppilaiden kesken. Sopimuksesta laitetaan kotiin tieto.

Usein SoPu-tiimiin tulevaa asiaa on jo käsitelty esim. versossa tai oman opettajan toimesta. SoPu-tiimissä tehtyä sopimusta seurataan eli osapuolina olleilta oppilailta kysytään sopimuksen pitämisestä ja tarvittaessa aiheeseen on palattu uudestaan.