Uusi keino puuttua kiusaamiseen -Kiva-agentit

Kiva-agentit ovat oppilaspareja (nuorempi ja vanhempi), jotka puuttuvat välitunneilla kiusaamiseen, huomioivat yksinäisiä ja rohkaisevat muitakin puuttumaan.
Jos agentit huomaavat toistuvasti samoja yksinäisiä tai samoja kiusaajia, he tuovat viestiä aikuiselle.


Allaolevasta linkistä pääset katsomaan KIVA-agenttien tekemän kilpailuvideon.
https://eduheinola-my.sharepoint.com/personal/ida-mariia_laurikainen_edu_heinola_fi/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=%2b%2b8%2fZ0EjsQNNJYAWal5lbGmtPKqpkd66eo4xQYdBK4w%3d&docid=061961f885c1646f692078aa2a418a1a0