Oppilashuolto

Terveydenhoitajan huone on kirjaston ja opettajain huoneen lähellä, erityisopettajan ja rehtorin huoneiden välissä. Huoltajien toivotaan ottavan yhteyttä missä tahansa lapsen kasvuun, kehitykseen, terveyteen, koulunkäyntiin tai vapaa-aikaan liittyvissä asioissa. Erityisen tärkeää yhteydenotto on, mikäli lapsella on

tapahtunut terveydentilassa merkittävä muutos

  • toistuvia tai pitkiä poissaoloja koulusta
  • jonkin sairauden tai vaivan takia alkanut erityisruokavalio

Terveydenhoitaja Hanna Lietzen on paikalla koululla neljänä päivänä viikossa, (keskiviikkoisin Salmpauksessa). Terveydenhoitajan tavoittaa numerosta 050 402 7246 (80 4232), sähköposti: hanna.lietzen@heinola.fi tai Wilmasta.

Niemelän koululla koululääkärinä toimivat Sonja Kivinen ja Liisa Virtanen. Koululääkärin tarkastuksiin kutsutaan kaikki 1. - ja 5.- luokkalaiset. Koululääkäri ottaa vastaan terveydenhoitajan työhuoneessa. Vanhemmat voivat olla tarkastuksissa mukana ja ainakin 1 - ja 5 - luokkalaisilla vanhempien läsnäolo on suotavaa.

Kouluopason pyrkii edistämään yhteisöllisyyttä koulussa, jotta oppilailla olisi hyvä ja turvallista olla ryhmässä ja he tulisivat toimeen keskenään. Kouluoppaiden tehtävänä on tukea lapsen ja nuoren kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä kehittää kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Kouluopas-toiminnan on tarkoitus olla positiivisella otteella tapahtuvaa ennaltaehkäisevää, pääsääntöisesti ryhmämuotoista lasten ja nuorten tarpeista lähtevää työtä.

Kouluopastoiminta on hankkeen puitteissa loppu, mutta samnatyylinen toiminta jatkuu. Kouluoppaan jalanjäljissä jatkaa nuoriso-ohjaaja Mirva Tamper. Hänen tehtävänkuvansa tarkenuu myöhemmin.

Kuraattoritoiminnan tavoitteena on oppilaiden koulunkäyntiin ja ihmissuhteisiin liittyvien vaikeuksien helpottaminen yhteistyössä oppilaiden, vanhempien, koulun sekä tarvittaessa yhteiskunnan asiantuntijapalvelujen kanssa. Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä.

Koulukuraattori Miia Salonen on Niemelässä myöhemmin ilmoitettavina aikoina. Työhuone on Lasten ja perheiden palvelut –yksikössä (Torikatu 13 A).

Yhteys kuraattoriin sähköpostitse miia.salonen@heinola.fi , puh. 044 797 6981, 80 3848 tai Wilman kautta.

Psykiatrian sairaanhoitajan/psyykkarin työ painottuu mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen. Pyrkimyksenä on ehkäistä kasvuun ja kehitykseen liittyvien haasteiden sekä erilaisten elämäntilanteiden aiheuttamien kriisitilanteiden vaikeutuminen. Psykiatrinen sairaanhoitaja arvioi hoidon tarvetta ja tarvittaessa ohjaa lapsia hoidon piiriin.

Psykiatrisen sairaanhoitajan Jaana Valtosen tavoittaa Wilmasta, s-postista jaana.valtonen@heinola.fi tai numerosta 044-769 4396. Tapaamiset ajanvarauksella.

Koulupsykologi tukee koululaisten oppimista ja hyvinvointia. Yhteyttä kannattaa ottaa, kun lapsella on sopeutumis- tai oppimisvaikeuksia koulussa. Tukea voi saada myös kouluyhteisön asioissa ja perhekriiseissä, jotka heijastuvat lapsen koulunkäyntiin.

Koulupsykologi:

Koulupsykologina toimii Heidi Passila. Hänen työaluettaan ovat alakoulut.
Puh. 050 595 0305 (80-3518). Yhteyttä voi ottaa myös s-postilla heidi.passila@heinola.fi tai Wilman kautta.