Oppilashuolto

Huoltajien toivotaan ottavan yhteyttä terveydenhoitajaan missä tahansa lapsen kasvuun, kehitykseen, terveyteen, koulunkäyntiin tai vapaa-aikaan liittyvissä asioissa. Erityisen tärkeää yhteydenotto on, mikäli lapsella on

tapahtunut terveydentilassa merkittävä muutos

  • toistuvia tai pitkiä poissaoloja koulusta
  • jonkin sairauden tai vaivan takia alkanut erityisruokavalio

Terveydenhoitaja Hanna Lietzen on paikalla Kailaan koululla seuraavasti: 

Tommolan toimipisteessä maanantaisin ja perjantaisin.

Salpauksen toimipisteessä torstaisin ja parillisten viikkojen keskiviikkoaamupäivät.


Parakissa tiistait ja parittomilla viikoilla keskiviikkoisin koko päivän ja parillisilla viikoilla keskiviikkoiltapäivät.

Terveydenhoitajan tavoittaa numerosta 050 402 7246 (80 4232), sähköposti: hanna.lietzen@heinola.fi tai Wilmasta.

Kailaan koululla koululääkärinä toimivat Sonja Kivinen ja Liisa Virtanen. Koululääkärin tarkastuksiin kutsutaan kaikki 1. - ja 5.- luokkalaiset. Koululääkäri ottaa vastaan terveydenhoitajan työhuoneessa. Vanhemmat voivat olla tarkastuksissa mukana ja ainakin 1 - ja 5 - luokkalaisilla vanhempien läsnäolo on suotavaa.

Koulun yhteisöpedagogina toimii Mirva Tamper. 

Mirva on eri toimipisteissä paikalla seuraavasti (muutokset mahdollisia):

Salpauksen toimipisteessä maanantaisin ja tiistaisin.

Tommolan toimipisteessä keskiviikkoisin ja torstaisin.

Parakissa perjantaisin.

Kuraattoritoiminnan tavoitteena on oppilaiden koulunkäyntiin ja ihmissuhteisiin liittyvien vaikeuksien helpottaminen yhteistyössä oppilaiden, vanhempien, koulun sekä tarvittaessa yhteiskunnan asiantuntijapalvelujen kanssa. Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä.

Koulukuraattorina toimii Miia Salonen.

Yhteys kuraattoriin sähköpostitse miia.salonen@heinola.fi , puh. 044 797 6981, 80 3848 tai Wilman kautta.

Psykiatrian sairaanhoitajan/psyykkarin työ painottuu mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen. Pyrkimyksenä on ehkäistä kasvuun ja kehitykseen liittyvien haasteiden sekä erilaisten elämäntilanteiden aiheuttamien kriisitilanteiden vaikeutuminen. Psykiatrinen sairaanhoitaja arvioi hoidon tarvetta ja tarvittaessa ohjaa lapsia hoidon piiriin.

Psykiatrisen sairaanhoitajan Jaana Valtosen tavoittaa Wilmasta, s-postista jaana.valtonen@heinola.fi tai numerosta 044-769 4396. Tapaamiset ajanvarauksella.

Koulupsykologina toimii Silja Lääperi. Koulupsykologi tukee koululaisten oppimista ja hyvinvointia. Yhteyttä kannattaa ottaa, kun lapsella on sopeutumis- tai oppimisvaikeuksia koulussa. Tukea voi saada myös kouluyhteisön asioissa ja perhekriiseissä, jotka heijastuvat lapsen koulunkäyntiin.

Koulupsykologi on Kailaan koululla keskiviikkoisin ja torstaisin.

Yhteystiedot: silja.laaperi@heinola.fi  ja p. 044 769 4395.