Vipinää välkälle!

VÄLKKÄRIT

Koulussamme on koulutettuja välkkäri-oppilaita. Välkkäritoimintaa voi olla esim. liikuttavat välituntitempaukset koko koululle, liikkumaan aktivoivan vapaaehtoisen toiminnan ohjaaminen välitunneilla ja koulun yhteisten liikuntatapahtumien toteuttaminen. Välkkäritoiminnasta vastaa Kati Ylisiurua.

WP_20140927_036.jpg
Välkkärit liikuttavat Kodin ja koulun päivän päätteeksi syyskuussa 2014

VÄLKYT

Välkyt ovat kutosen ja vitosen oppilaita, jotka vuorotellen työskentelevät välituntivälineiden lainaamossa alakäytävän päädyssä. Välituntivälineitä ei saa ottaa oppilaskäyttöön käyttöön ilman kirjaamista. Välineet pitää itse palauttaa ja kuitata palautetuksi. Palauttamatta jäänyt väline on kuittauksen antaneen oppilaan vastuulla.

Toiminnasta vastaa Kati Ylisiurua.