Vertaissovittelu

VerSo (= vertaissovittelu) on otettu käyttöön koulussamme maaliskuussa 2004. VerSo on Suomen sovittelufoorumin rauhanomainen ja ratkaisukeskeinen tapa ratkaista ristiriitoja kouluissa. Se tuo vaihtoehdon tavanomaisen jälki-istunnon ja puhuttelun sijaan. Koulun oppilaita on koulutettu sovittelijoiksi, jotka sovittelevat tietyn kaavan mukaan oppilaiden ristiriitatilanteet eli pienet erimielisyydet, nimittelyt ja tappelut.

Jokaisessa sovittelussa allekirjoitetaan sopimus ja sovitaan seurannasta. Sovittelijat ovat vaitiolovelvollisia eivätkä kerro sovittelutilanteesta muille oppilaille tai aikuisille. Verso on vapaaehtoista, mutta siellä pitää haluta tehdä sovinto (ei pelleillä). Verso-sovittelusta ei mene tietoa kotiin. Sopimuksen toteutumista seurataan. Jos VERSO-sovittelu ei onnistu, siirtyy asian hoito aikuisille.

Koulun aikuiset voivat ristiriitatilanteen nähdessään tehdä sovittelutilauksen, jota varten lomakkeita löytyy opettajainhuoneesta. Sovittelijat ja ohjaavat opettajat päivystävät vuorotellen. Myös vanhemmat voivat ottaa yhteyttä kouluun, jos havaitsevat soviteltavia tilanteita.
Koulun vertaissovittelijoita ohjaa Kati Suntiola.