Kirkonkylän koulu

Kirkonkylän koulu on turvallinen kouluyhteisö, jossa korostuvat sosiaaliset valmiudet, hyvät tavat sekä perustietojen ja -taitojen hankinta.Kirkonkylän koulun pihaa. Kuva: Sami Soljansaari, Heinolan kaupunki.

KIRKONKYLÄN KOULU (Kirkonkylän ja Lusin yksiköt)

YHTEYSTIEDOT LV. 2020 -2021

Osoite: Koulukuja 1, 18300 HEINOLA KK
Koulun kotisivut: https://koulut.heinola.fi/perusopetus/koulut/kirkonkylankoulu

opetushenkilöstön sähköpostiosoitteet:                           etunimi.sukunimi@edu.heinola.fi,

muu henkilöstö:                                                                        etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Rehtori: Jarkko Granqvist 050 349 3991                                                              

Apulaisjohtaja: Miia Saari 044 469 4371                                                               

                       
Erityisopettaja: Pirjo Hahl 044 797 7045                                                                    

Koulusihteeri: Ritva Alanko 044 797 7045                                                                

 

1A Kirsi Ruohonen 044 769 3035

1B Miia Saari 044 469 4371

2A Henna Tanner 044 735 0034

2B Terhi Broder 044 735 0014

3A Elina Polus 044 735 0013

4A Harri-Pekka Räsänen 044 769 3038

3B-4B Salla Walldén 050 595 1419

5A Miska Haverila 044 769 3036

5A Jarkko Granqvist 050 349 3991

5B-6C Sirpa Hänninen 044 769 4221

Englanti: Maija Rissanen (luokat 3-6) 044 769 3037 ja Eija Nipuli (luokat 1-2) 044 469 4336

Ruotsi: Jarkko Granqvist 050 349 3991

 

Koulunkäyntiavustajat/iltapäivätoiminnan ohjaajat:

Kirsi Valjakka 044 469 4262                                                                            

Ritva Ollikainen, yhteyshenkilö/Lusin yksikön kulj. 044 469 4321

Maija Virtanen 044 469 4370                                                              

Sari Jussila, yhteyshenkilö / KK-yksikön kulj. 044 797 6944

 

Eskarit 044 797 8537                                                                                                                  

Varhaiskasvatuksen opettaja Mariia Makkonen                                      

Varhaiskasvatuksen opettaja Heini Kangas 

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja Kaija Helojoki

Erityiskasvatuksen päivähoitaja Henna Ikonen

 

Terveydenhoitaja Anna Nokelainen 044 769 4254 (ma, ke, to)

Koulukuraattori Susanna Luoto 050 330 5459

Koulupsykologi Silja Lääperi 044 769 4395

Vastaava kuraattori Maarit Hildén 050 350 3103 (kaikki Heinolan koulut)

 

Keskuskeittiö 044 797 7051                                                                                                      

Nina Rantanen, Heli Inkinen ja Satu Järvinen
Siivoojat: Asta Eskola, Kirsi Matilainen, Suvi Oittinen                             044 797 8587

Kiinteistönhoitaja: Arto Hannula 050 522 0322                                                                

Ulkoalueet: Marko Nyman 044 797 8615                                                                           

 

                             

(Päivitetty 13.8.2020)