Vastuuohjaajat:

Valjakka Kirsi, koulunkäyntiavustaja               puh: 044 469 4262 

Ritva Ollikainen, koulunkäyntiavustaja            puh. 044 469 4321          

 

Välipalan toimittaja:

Kirkonkylän koulun tuotantokeittiö                  puh: 044 797 7051

 

Kiinteistönhoitaja:

Hannula Arto                                                     puh: 050 522 0322

 

1. Kirkonkylän koulun iltapäivätoiminnan tavoitteet

 

Toimintamme tavoitteena on tukea lasten hyvinvointia, luoda heille turvallinen ja hyvä paikka toimia, jossa huomioidaan lapsen ja perheen tarpeita koululaisen iltapäivän osalta. Tavoitteenamme on tarjota lapsille monipuolisesti rakennettua toimintaa; kuuntelemalla lapsia, seuraamalla lasten jaksamista ja heidän kiinnostuksensa kohteita. 

 

2. Toiminnan järjestäminen

 

Kirkonkylän koululaisten iltapäivätoiminta tapahtuu koulun tiloissa jokaisena koulupäivänä, paitsi lauantaiksi osuvina koulupäivinä. Iltapäivätoiminta alkaa koulupäivän päätyttyä välitunnin jälkeen ja päättyy viimeistään klo 16.30.

 

Kirkonkylän koulun iltapäivätoiminnan ohjaajina toimivat koulunkäyntiavustajat Kirsi Valjakka ja Ritva Ollikainen.  Perusopetuslain mukaisesti Kirkonkylän iltapäivätoiminnassa tarjotaan asiakasmaksuun sisältyvä monipuolinen ja ravitseva välipala. Toiminta tapahtuu kouluravintola Pikkupadan kabinetissa.

 

Toiminnassa noudatetaan koulun sääntöjä turvallisuusnäkökulma huomioon ottaen.

3. Toimintaan ottaminen

 

Iltapäivätoimintapaikoista ilmoitetaan Heinolan kaupungin www.sivuilla ja tietoa jaetaan kouluissa ja päiväkodeissa. Haku tapahtuu Wilman kautta viikolla 7 yhdessä kouluun ilmoittautumisen kanssa. Toimintaan haetaan lukuvuodeksi kerrallaan. Hakulomake löytyy https://koulut.heinola.fi/perusopetus/aji

 

Toimintaan ottamisesta tehdään hallinnollinen päätös, jonka tekee koulun rehtori Jarkko Granqvist. Viranhaltijapäätös toimintaan ottamisesta/jonottamisesta toimitetaan kotiin toukokuun loppuun mennessä. Iltapäivätoiminnan paikka tulee irtisanoa sähköisesti, mikäli oppilas lopettaa kesken lukuvuoden https://koulut.heinola.fi/perusopetus/aji. Irtisanomisaika on 14 vrk.

 

Kaikki hakijat pääsivät osallistumaan iltapäivätoimintaan. Toimintakauden alkaessa lapsia on 20.

Toimintakautena olemme mahdollisimman paljon ulkona sään salliessa. Toiminnan suunnittelussa otamme huomioon koulun tiloissa, ympäristössä ja pihapiirissä olevat mahdollisuudet, kuten erilaiset liikuntamahdollisuudet. Tämän lisäksi iltapäivätoiminnassa toteutetaan askartelua, piirtämistä, leikkiä, pelejä ja lukemista.  Huomioimme vuoden varrella olevat juhlapyhät yms.

 

5. Yhteistyö perheiden kanssa

Huoltajilla on mahdollisuus ottaa yhteyttä iltapäivätoiminnanohjaajiin WILMA:n, sähköpostin ja tekstiviestien välityksellä p. 044 469 4262. Keskustellaan myös aina lasta hakiessa. Iltapäivätoiminnanohjaajat tiedottavat ajankohtaisista asioista ja tapahtumista WILMAn välityksellä.

Informaatio lapsen iltapäivätoimintaan osallistumisesta, kotiinlähdön ajankohdasta sekä kotiin menotavasta tulee vanhemmilta, ei siis lasten kautta.

Mikäli lapsella esiintyy erityisiä oppilashuollollisia tarpeita, jotka vaikuttavat iltapäivätoimintaan, ohjaajat osallistuvat oppilaan oppilashuollon suunnitteluun, kuten oppilashuoltopalaveriin.