Tervehdys koululta

Tervehdys koululta!

 

Uusi lukuvuosi on jälleen lähtenyt mukavasti käyntiin.

Tämän lukuvuositiedotteen lisäksi laitamme Wilmaan joka kuukauden vaihteessa tietoa tulevista tärkeimmistä tapahtumista. Käytämme kodin ja koulun välisessä yhteydenpidossa ja tiedottamisessa Wilmaa päivittäin, joten seuratkaa lapsenne koulunkäyntiä säännöllisesti.

 

Painotukset/erityispiirteet

Yksi tämän lukuvuoden uudistuksista on uudenlainen koulupäivän rakenne. Olemme muuttaneet rakennetta siten, että muutamia oppitunteja yhdistämällä olemme saaneet kaksi puolen tunnin mittaista välituntia jokaiselle viikonpäivälle. Tällä tavalla pyrimme lisäämään erilaisia oppilaita virkistäviä aktiviteetteja koulupäivän sisälle opiskelun lomaan. 

 

Edelleen painotamme erilaisia opiskeluun ja oppimiseen liittyviä taitoja. Aikaisempina vuosina olemme käyttäneet termiä ”ydintaidot”, mutta jatkossa puhumme laaja-alaisesta osaamisesta.  

 

Laaja-alaisen osaamisen taitoja pyrimme harjoittelemaan erilaisissa arkisissa tilanteissa koulupäivien aikana. Tavoitteena on tehdä taidot mahdollisimman näkyviksi ja saada jokainen oppilas kiinnittämään niihin huomiota.

 

Lukuvuoden monialaisena oppimiskokonaisuutena on "ilmastonmuutos”, joka toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen kanssa. Jyväskylästä tulee ryhmä opettajaopiskelijoita työstämään monialaista oppimiskokonaisuutta yhdessä meidän kanssamme.

 

Yhtenä suurena ja merkittävänä työnä on ryhtyä työstämään koulun arvopohjaa yhdessä opetushenkilöstön, oppilaiden ja huoltajien kanssa. Tavoitteena on yhteistyön kautta määritellä keskiset arvot, joiden varaan koulun toiminta perustuu ja joihin kaikki toimijat voivat omalta osaltaan sitoutua.

 

Tehdään aktiivisesti ja avoimesti yhteistyötä lasten ja koulun parhaaksi.

 

Oikein antoisaa lukuvuotta 2019 – 2020!

 

Oikein antoisaa lukuvuotta 2018-2019

 

 

Jarkko Granqvist, rehtori