MUUTA HUOMIOTAVAA

OPPILAAN SAIRASTUMINEN

Oppilaan sairastumisesta johtuvasta poissaolosta tulee ilmoittaa Wilman kautta opettajalle heti saman päivän aamuna. Sairasta lasta ei tule lähettää kouluun.

 

LUPA POISSAOLOON

Mikäli oppilas matkan tai muun ennalta tiedossa olevan syyn vuoksi tarvitsee vapautuksen koulunkäynnistä, tulee sitä hakea Wilmasta saatavalla lomakkeella viimeistään kahta viikkoa ennen pidettävää lomaa. Jokaisesta lomapäivästä tulee tehdä kirjallinen anomus. Luokanopettaja voi myöntää lomaa 1-7 päivää. Tuota pidemmät lomat myöntää rehtori.

Poissaoloja seurataan ja ne merkitään päivittäin Wilmaan. Poissaoloihin liittyvässä seurannassa ja toimenpiteissä noudatetaan alla kuvattua prosessia:

OPPILAAN POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEN PROSESSI HEINOLASSA

VAIHE 1

Korkeintaan 25h poissaoloja -> yhteys huoltajiin

Tarkastellaan mahdollisia säännönmukaisuuksia (esim. tietyt tunnit tai päivät) – herääkö huoli?

Opettaja selvittää poissaolojen syyn

Jos ei huolta – ei jatkotoimenpiteitä

VAIHE 2

Korkeintaan 50h poissaoloja -> Yhteys kotiin – tarkastellaan onko huolta

Jos huoli herää -> monialainen asiantuntijaryhmä koolle

tiedotetaan huoltajaa 80 h:n rajasta

VAIHE 3

Asia hoituu, ei jatkotoimenpiteitä

Korkeintaan 80 h poissaoloja -> lastensuojelun työntekijän konsultointi, palvelutarpeen arviointi yhdessä huoltajien kanssa tai lastensuojeluilmoitus (opettaja)

 

LASTEN KOULUMATKA

Maksuttomaan oppilaskuljetukseen ovat oikeutettuja ne oppilaat, joiden koulumatka on yli 5 km. Lisäksi kuljetusta voi anoa viranomaislausunnon perusteella (koulutien vaarallisuus, oppilaan terveydentila). Tällöin kuljetus anotaan taloussihteeri Eija Launialta puh. 044 797 7020 tai eija.launia@heinola.fi ja se myönnetään lukuvuodeksi kerrallaan.

 

Toivoisimme vanhempien yhdessä lastensa kanssa selvittävän, mitkä ovat koulumatkan vaarallisimmat paikat ja miten niistä pitäisi kulkea.

Heijastimet vaatteissa ja pyöräilykypärä lisäävät turvallisuutta.

Koulukuljetuksia koskevat periaatteet löytyvät Heinolan kaupungin kotisivuilta.

 

Vanhempien tulee käyttää lasta kouluun tuodessaan tai koulusta hakiessaan siunauskappelin parkkipaikkaa. Koulun piha-alueen jätämme turvalliseksi lasten leikkipaikaksi.

 

REKISTEREIDEN YLLÄPITO

Heinolan sivistyslautakunta ylläpitää henkilörekisteriä. Star Soft -kouluhallinto-ohjelmassa on opettajarekisteri ja oppivelvollisuusrekisteri. Lisäksi koulullamme on oppilashuollon rekisteri.

 

USKONNOLLISET TILAISUUDET

Koulussa voidaan järjestää lukuvuoden aikana uskonnollisia tilaisuuksia kuten koululaisjumalanpalveluksia ja uskonnollisia päivänavauksia. Tällaiset tilaisuudet katsotaan kuitenkin uskonnon harjoittamiseksi. Perustuslain mukaan oppilaalla ei ole velvollisuutta osallistua omantuntonsa vastaisesti näihin tilaisuuksiin. Uskonnollisten tilaisuuksien ajaksi heille järjestetään korvaavaa toimintaa. Koulu tiedottaa lukuvuoden aikana pidettävistä uskonnollisista tilaisuuksista. Huoltajan tulee ilmoittaa koululle lukuvuoden alkaessa, osallistuuko oppilas lukuvuoden aikana uskonnollisiin tilaisuuksiin.

 

KOULUN RETKET

Leirikoulun ja retkien järjestäminen on vapaaehtoista. Luokan vanhempainillassa päätetään leirikoulun tai retkien toteuttamisesta koulun leirikoulu- ja retkitoiminta-periaatteiden mukaisesti. Noudatamme Opetushallituksen ohjetta, jonka mukaan kaikilla oppilailla tulee olla yhdenvertainen mahdollisuus osallistua retkeen. Koulun budjetissa ei ole varattu rahaa leirikoulujen tai retkien rahoittamiseen. Luokan vanhemmilla tulee olla yhteinen päätös keräys- ja muiden rahojen jakamisesta oppilaiden kesken. Retkiltä voi vapaaehtoisesti jäädä myös pois, jolloin oppilaalle järjestetään ohjattua toimintaa koululla.

 

LIIKUNTATUNNEISTA

Verryttelypuku on käyttökelpoisin ulkoiluasu. Kengiksi sopivat lenkkarit tai muut ulkoliikuntaan tarkoitetut kengät.
Sisätunneilla oppilailla tulee olla urheilupaita ja urheiluhousut /voimistelupuku. Oppilaat eivät saa liikuntatunneilla liikkua sukkasillaan tai sukkahousuissa. Hygienia- ja terveyskasvatus ovat osa koululiikuntaa. Siksi liikuntatunteihin kuuluu olennaisena osana myös peseytyminen ja peseytymisen jälkeen pukeutuminen puhtaisiin vaatteisiin. Pyyhe ja vaihtovaatteet pitää siis olla mukana! Koulun lainapyyhekokoelmasta voi tarpeen vaatiessa lainata pyyhettä, mikäli oma pyyhe on unohtunut kotiin. Lainapyyhe palautetaan pestynä takaisin koululle.

 

Uimahallissa sallitaan ainoastaan varsinaisten uima-asujen käyttö: tytöillä uimapuku ja pojilla uimahousut. Oppilailla tulee olla myös hiihtoon tai luisteluun tarvittavat välineet. Keskellä koulupäivää olevien liikuntatuntien jälkeen käydään suihkussa. Jos koulupäivä päättyy liikuntatunteihin, kokosuihku ei ole pakollinen, suositeltava kylläkin.

 

Mikäli oppilas ei voi sairauden tai vamman vuoksi osallistua liikuntatunneille, vaikka osallistuukin muuhun opetukseen, hänellä tulisi olla terveydenhoitajan tai ainakin huoltajan lyhyt selvitys esteestä. Selvityksestä tulee käydä ilmi, kuinka kauan rajoitus kestää. Huoltajan tulisi ilmoittaa liikunnanopettajalle myös muista liikuntarajoitteista, esim. allergiat, astma, epilepsia tms. oppilaan turvallisuuden vuoksi.

 

KOULUTAPATURMAT

Tapaturma on äkillinen, ulkoinen ja ruumiinvamman aiheuttava tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta.

Vakuutus on voimassa opetussuunnitelman mukaisessa toiminnassa ja koulumatkoilla (mikäli oppilas poistuu luvatta koulun alueelta, poistuu hän myös vakuutuksen piiristä).

 

2.1.2017 alkaen Heinolan kaupungin koulutapaturmavakuutukset ovat If-vakuutusyhtiössä, jossa korvauskäytäntö on seuraava:

Tapaturmasta aiheutuneet kulut tulee ensin itse maksaa ja hakea niistä mahdollisesti saatavat Kela-korvaukset, jonka jälkeen Kela-korvauksien ulkopuolelle jäävistä kuluista huoltajat voivat hakea korvausta maksamistaan kuluista tai matkakuluista sähköisesti osoitteessa: www.if.fi/internetplus. Vakuutustunnus on SP0001237554.

Lisätietoa saa sähköpostitse osoitteesta: personalclaims@if.fi
TAI puhelimitse numerosta 010 191715. Kulutositteet toimitetaan vain tarvittaessa.

Lisätietoja vakuutusasioissa voi kysyä myös Eija Launialta (opetus- ja koulutuspalvelut) puh. 044 797 7020.

 

VAATTEIDEN NIMIKOIMINEN

Oppilaan reppu, jalkineet ja muut varusteet tulee varustaa oppilaan nimellä sekaantumisen välttämiseksi.

 

KIRJASTO

Koulumme kirjastosta voi lainata kirjoja oman opettajan johdolla. Lisäksi alkuopetuksessa käytämme luokkakohtaisia “kirjastokärryjä”. Koulumme kirjastovastaavia ovat opettaja Elina Polus ja koulunkäyntiavustaja Kirsi Valjakka. Kirjastoauto käy koulullamme joka torstai klo 11.20-12.40.

 

LÖYTÖTAVARAT

Kouluun jää usein lasten vaatteita, joita oppilaat eivät tunne omikseen. Jos lapseltanne on vaatteita tai tavaroita kateissa, voitte käydä koululta tarkistamassa löytötavaravarastomme. Lukuvuoden päätyttyä poistamme löytötavarat.

 

KÄNNYKÄT

Oppilas voi huoltajan luvalla tuoda kännykän kouluun. Koulu ei vastaa puhelimelle sattuneesta vahingoista, katoamisesta jne. Puhelin pidetään äänettömällä koulupäivän ajan.

 

OPPILASKUNTA

Oppilaskunnan toiminta on osa koulumme toimintakulttuuria. Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat ja sen keskeisenä tehtävänä on edistää oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä sekä pyrkiä parantamaan oppilaiden asemaa ja viihtyvyyttä koulussamme. Oppilaskuntaa edustaa hallitus, johon kuuluu kaksi oppilasta jokaiselta luokalta. Lv. 2019 -2020 oppilaskunnan vastaavana opettajana toimii Miia Saari ja hänen apunaan opettaja Salla Wallden.