Oppilashuolto

Oppilashuoltoryhmä

Oppilashuoltoryhmä voi tarvittaessa kuulla asiantuntijoita ja esimerkiksi vanhempainyhdistyksen jäsenet voivat osallistua oppilashuoltoryhmän toimintaan.  

Ryhmän keskeinen tehtävä on yhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen sekä muun yhteisöllisen oppilashuollon toteuttaminen ja kehittäminen ja koordinointi.

 

Oppilashuoltoryhmä on monialainen ja sitä johtaa rehtori Jarkko Granqvist.

Muut ryhmän jäsenet ovat erityisopettaja Pirjo Hahl ja kouluterveydenhoitaja Jenni Äijälä. Ryhmälle on varattu kiinteä kokoontumisaika keskiviikkoisin klo 13.15 – 14.00. Kun luokkaa tai esiopetusryhmää käsitellään oppilashuoltoryhmässä yhteisöllisesti, mukana on myös luokanopettaja ja oppilaiden edustus. Oppilaskohtaisia asioita käsitellessä kootaan ko. asian käsittelyyn oma moniammatillinen asiantuntijaryhmä.  

 

KOULUPSYKOLOGI

Koulupsykologi tukee oppilaan oppimista ja hyvinvointia. Yhteyttä kannattaa ottaa, kun lapsella on sopeutumis- tai oppimisvaikeuksia koulussa. Tukea voi saada myös kouluyhteisön asioissa ja perhekriiseissä, jotka heijastuvat lapsen koulunkäyntiin.

Koulupsykologina toimii Mika Timonen. Hänet tavoittaa Wilman kautta, sähköpostitse mika.timonen@heinola.fi tai 050 5950 305.

 

KOULUKURAATTORI
Alakoulujen koulukuraattorina toimii Miia Salonen. Kuraattorin työn tavoitteena on oppilaiden koulunkäynnin sosiaalisten edellytysten turvaaminen, oppilaiden ja heidän perheidensä psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen sekä koulun opetus- ja kasvatustyön tukeminen.

Työnkuva muotoutuu koulun toiveiden ja tarpeiden mukaan. Kuraattori osallistuu tarvittaessa oppilashuoltoryhmään jäsenenä, keskustelee oppilaan tai pienen oppilasryhmän kanssa oppilaiden mieltä askarruttavista asioista, keskustelee vanhempien kanssa tarvittaessa sekä työskentelee opettajan työparina esim. ryhmäyttämistilanteissa. Parhaiten kuraattorin tavoittaa Wilman kautta. Yhteyttä voi ottaa myös sähköpostitse osoitteesta: miia.salonen@heinola.fi tai puh. 044 797 6981.