OPPILASHUOLTO  

Oppilashuoltoryhmä  

Koulumme oppilashuoltoryhmä kokoontuu keskiviikkoisin klo 14.15 -15. 

Ryhmään kuuluvat vastuuhenkilönä rehtori Jarkko Granqvist, erityisopettaja Pirjo Hahl, ja tarvittaessa kouluterveydenhoitaja Anna Nokelainen, koulupsykologi Silja Lääperi ja koulukuraattori Susanna Luoto, sekä oppilaan luokanopettaja, sosiaalityöntekijä tai muita tukitoimista vastaavia henkilöitä. Oppilashuoltoryhmässä käsitellään oppilaiden koulunkäyntiin liittyviä asioita.

    

KOULUPSYKOLOGI 

Koulupsykologi tukee oppilaan oppimista ja hyvinvointia. Yhteyttä kannattaa ottaa, kun lapsella on sopeutumis- tai oppimisvaikeuksia koulussa. Tukea voi saada myös kouluyhteisön asioissa ja perhekriiseissä, jotka heijastuvat lapsen koulunkäyntiin. 

Koulupsykologina toimii Silja Lääperi. Hänet tavoittaa Wilman kautta, sähköpostitse silja.laaperi@heinola.fi tai 044 769 4395. 

  

KOULUKURAATTORI  


Kirkonkylän koulun koulukuraattorina toimii Susanna Luoto. Kuraattorin työn tavoitteena on oppilaiden koulunkäynnin sosiaalisten edellytysten turvaaminen, oppilaiden ja heidän perheidensä psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen sekä koulun opetus- ja kasvatustyön tukeminen. 

Työnkuva muotoutuu koulun toiveiden ja tarpeiden mukaan. Kuraattori osallistuu tarvittaessa oppilashuoltoryhmään jäsenenä, keskustelee oppilaan tai pienen oppilasryhmän kanssa oppilaiden mieltä askarruttavista asioista, keskustelee vanhempien kanssa tarvittaessa sekä työskentelee opettajan työparina esim. ryhmäyttämistilanteissa. Parhaiten kuraattorin tavoittaa Wilman kautta. Yhteyttä voi ottaa myös sähköpostitse osoitteesta: susanna.luoto@heinola.fi tai puh. 050 330 5459.