Oppilaskunta

OPPILASKUNTA

Oppilaskunnan toiminta on osa koulumme toimintakulttuuria.

Varsinaiseen oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat ja sen keskeisenä tehtävänä on edistää oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä sekä pyrkiä parantamaan oppilaiden asemaa ja viihtyvyyttä koulussamme. Oppilaskuntaa edustaa hallitus, johon kuuluu kaksi oppilasta jokaiselta luokalta. Uuden oppilaskunnan hallituksen valinta suoritetaan vaaleilla torstaina 27.8.2020.

Lv. 2020 -2021 oppilaskunnan vastaavana opettajana toimii Miia Saari ja hänen apunaan opettaja Salla Wallden.