Oppilaskunta

OPPILASKUNTA

Oppilaskunnan toiminta on osa koulumme toimintakulttuuria. Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat ja sen keskeisenä tehtävänä on edistää oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä sekä pyrkiä parantamaan oppilaiden asemaa ja viihtyvyyttä koulussamme. Oppilaskuntaa edustaa hallitus, johon kuuluu kaksi oppilasta jokaiselta luokalta. Lv. 2019 -2020 oppilaskunnan vastaavana opettajana toimii Miia Saari ja hänen apunaan opettaja Salla Wallden.