Oppilaskunta

OPPILASKUNTA
Oppilaskunnan toiminta on osa koulumme toimintakulttuuria. Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat ja sen keskeisenä tehtävänä on edistää oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä sekä pyrkiä parantamaan oppilaiden asemaa ja viihtyvyyttä koulussamme. Oppilaskuntaa edustaa hallitus, johon kuuluu kaksi oppilasta 1.-6. luokalta. Lukuvuoden 2018-2019 oppilaskunnan hallitus valitaan tiistaina 4.9.2018 pidettävissä vaaleissa. Oppilaskunnan vastuuopettajana toimii luokanopettaja Miia Saari.