Vanhempien toiminta

Tänä lukuvuonna jatkamme käytäntöä, jossa koko koulun vanhempainryhmän sijaan järjestetään luokkakohtaisia vanhempainryhmiä. Luokanopettajan johdolla kokoonnutaan säännöllisin väliajoin keskustelemaan sekä luokkaa että koko koulua koskevista asioista. Tällä tavalla pyrimme tuomaan keskusteluaiheet ja -teeman mahdollisimman lähelle koteja.

Haluamme myös muistuttaa, että kouluun voi tulla vierailemaan lähes milloin vain eli ovet ovat aina avoinna. Luonnollisia tilaisuuksia ovat juhlat, teemapäivät, kilpailut jne., jolloin vanhemmat ovat tervetulleita mukaan.

Keväällä 2021 jatketaan yhteistyötä päiväkotien kanssa, järjestetään koulutulokkaiden vanhempainilta ja tulevat 1. luokkalaiset tutustuvat kouluun.

Myös 6. luokan oppilaat tutustuvat Lyseonmäen kouluun ja Lyseolla järjestetään vanhempainilta tulevien 7.-luokkalaisten vanhemmille.