Vihreä lippu

Vihreän lipun koulu

Vihreä lippu on kestävän kehityksen ohjelma ja kansainvälisen kasvatusalan ympäristömerkki. Ohjelmassa painottuvat kestävän kehityksen kasvatus, ympäristökuormituksen vähentäminen, lasten osallisuus sekä jatkuva ja suunnitelmallinen parantaminen yllä mainituissa asioissa.

Vihreä lippu osa kansainvälistä Eco-Schools ohjelmaa. Lusin koululla on kaksi ulkomaalaista ekokoulua ystävyyskouluina:

  • Queens Creek Elementary School Yhdysvalloissa Pohjois-Carolinassa
  • 8th Primary School of Chania Kreikassa Kreetan saarella, jossa leirikoululaiset ovat myös vierailleet.

Lusin koulu on ollut mukana vihreä lippu-ohjelmassa jo vuodesta 2001.

Liikkuva koulu

Liikkuva koulu

Lusin koulussa oppilaat ovat mukana tekemässä koulupäivistä aktiivisempia. Välkkärit ovat välituntiohjaajiksi koulu-tettuja oppilaita, jotka ohjaavat muille oppilaille leikkejä ja pelejä sekä tutus-tuttavat eri liikuntalajeihin.

Vuosien varrella koulun luonnonläheistä piha-aluetta on kehitetty monipuolisesti palvelemaan koululaisia ja kyläläisiä. Pihalta löytyvät niin tennis- kuin lentopallokentät. Urheilukentällä on talvella valaistu jää-kiekkokaukalo ja luistelualue. Valaistu kuntopolku toimii talvella hiihtolatuna ja lisäksi maastossa on luontopolku ja hiihto-latupohja laavuineen.

Kyllikkitoiminta

Yhteistyötä eri-ikäisten kesken

Lusin kylä on lähtenyt vuonna 2006 Kyllikki-hankkeeseen, jonka tarkoituksena on tehdä kyläkouluista monipalvelukeskuksia. Hanke on herättänyt kiinnostusta ulkomaita myöten.

Kylän seniori-ikäiset "Kyllikit" käyvät koululla viikoittain virkistyspäivänään jumppaamassa, ruokailemassa, tapaamassa toisiaan. Kun opetustoiminta järjestettiin Lusissa, Kyllikit osallistuvat myös oppitunneille: tietoa ja oppia jaettiin molemmin puolin Kyllikkien ja oppilaiden kesken.

Pihapiirin vanhimpaan koulurakennukseen remontoiduissa tiloissa toimii päiväkotiryhmä Satulinna, joka tarjoaa myös pienille oppilaille aamu- ja iltapäivähoitoa.

Eskareilla ja 1-2-luokkalaisilla on yhteinen alkuluokkapäivä keskiviikkoisin, jolloin pääosassa on toiminnallinen oppiminen sekä oppilaan kasvun tukeminen pienryhmissä. Toiminnan tavoitteena on sosiaalisten ja yhteistyötaitojen kehittyminen, vastuuseen kasvaminen, vertaisoppiminen sekä koulun aloituksen kynnyksen madaltuminen.

Viides- ja kuudesluokkalaiset ovat pienten kummioppilaidensa tukena ja apuna erilaisissa tilanteissa koulun arjessa ja kummitunneilla.