Oppilaskunta

Oppilaskuntatoimintaa ohjaa luokanopettaja Salla Wallden.

Oppilaskuntaan kuuluu neljä oppilasjäsentä, jotka valitaan vaaleilla aina syyslukukauden alussa yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan. Aktiivinen oppilaskuntamme on kehittänyt koulumme toimintaa paljon vuosien mittaan, ja saanut hankittua koulullemme mm. seisomapöytiä. Oppilaskunta kokoontuu perjantaisin.
Pyrimme mahdollisuuksien mukaan myös järjestämään yhteiskokouksia koulun vanhempainryhmän edustajien kanssa.