LUMA-luokka

Lyseonmäen koulussa on vuodesta 2000 alkaen toiminut tavallisten luokkien rinnalla myös LUMA-luokkia. LUMA-luokassa opiskellaan muita luokkia enemmän matematiikkaa, luonnontieteitä ja tietotekniikkaa innostuneessa, samanhenkisten oppilaiden pienessä ryhmässä. LUMA-luokan eräänä tavoitteena on saavuttaa hyvät valmiudet esimerkiksi lukio-opiskelua varten.

LUMA-luokan tuntijako ei 7. luokalla poikkea muista luokista, mutta LUMA-aineiden sisällöt ovat monipuolisempia. Matematiikan opiskelua tehostetaan kahdeksannella luokalla ja oppilailla on yksi viikkotunti enemmän matematiikkaa kuin muilla oppilailla. Tietotekniikkaa oppilailla on 8. ja 9. luokalla kaksi tuntia viikossa. Tavoite on varmistetaan monipuoliset tietotekniset valmiudet. Tietotekniikkaa hyödynnetään myös muiden aineiden opiskelussa. Luonnontieteiden opintoja syvennetään 9. luokalla laboratoriotyöskentelyyn painottuvalla luonnontiedekurssilla, joka sisältää tutkimuksia niin fysiikasta ja kemiasta kuin maantiedosta ja biologiastakin. Lisäksi oppilailla on mahdollisuus valita valinnaisaineeksi ohjelmointikurssi. LUMA-painotus ei aiheuta oppilaille lisätunteja, vaan niihin käytetään osa valinnaisaineiden tuntikiintiöstä.

LUMA-luokalle voivat hakeutua kaikki Lyseonmäen kouluun 7. luokalle tulevat oppilaat. Haku tapahtuu helmi-maaliskuussa oppilaille jaettavalla lomakkeella. Ryhmään valittavilla oppilailla on oltava riittävä matemaattinen lähtötaso. Mikään "huippuosaaja" ei tarvitse olla, eikä ennakko-osaamista tietotekniikassa edellytetä. Ryhmän oppilaat valitaan valintatestin, aikaisemman koulumenestyksen ja kiinnostuksen perusteella. Valintatesti mittaa matematiikan ja luonnontieteiden osaamista.

Lisätietoja LUMA-toiminnasta antavat:

  • Rehtori Jani Alatalo (044 797 8549), jani.alatalo@edu.heinola.fi
  • LUMA-toiminnan yhdyshenkilö Mari Mara, mari.mara@edu.heinola.fi