KiVa ja KaKe

KiVa-koulu

Lyseonmäen koulussa on käytössä Turun yliopistossa kehitetty toimenpideohjelma kiusaamisen ehkäisemiseksi ja katkaisemiseksi. Ohjelmaan kuuluu sekä ennaltaehkäisevää toimintaa että kiusaamistapausten selvittämistä. Ennaltaehkäisevä KiVa-ohjelma koostuu teemoista, joita käsitellään 7. luokalla pitkin lukuvuotta eri oppiaineiden tunneilla.

Kiusaamistapausten käsittelemiseen ohjelma sisältää yksityiskohtaisen mallin, jossa kartoitetaan tapahtumat, käydään eri osapuolten kanssa keskustelut ja seurataan, onko kiusaaminen loppunut. Kiusaamisesta ilmoitetaan myös kotiin. KiVa-koulu tarvitsee tuekseen kodin, jossa vanhemmat eivät hyväksy kiusaamista ja ovat valmiita auttamaan lasta, jos tämä joutuu kiusaamisen kohteeksi.

Lyseonmäen koulussa kaikki aikuiset puuttuvat kiusaamiseen ja kiusaamisesta voi ilmoittaa kenelle tahansa. Koulussa toimii KiVa-tiimi.

KaKe - kasvatuskeskustelu

Koulussamme käytetään kasvatuskeskustelua, johon oppilas joutuu tehtyään jotain rangaistavaa. Kasvatuskeskustelussa oppilaan kanssa asiaa käsittelee mahdollisimman pian opettajapari. Kasvatuskeskustelussa oppilas soittaa huoltajalleen ja kertoo tuolloin tekemästään . Mikäli oppilas joutuu samasta syystä toistamiseen KaKeen, kutsumme vanhemmat koululle. Toivomme menettelytavan vähentävän rangaistuksia.