Opetus

Opetussuunnitelman 2014 mukainen tuntijako 7. ja 8.-luokkalaisille

Oppiaine 7. 8. 9.
Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4
A1-kieli: englanti 2 3 2
B1-kieli: ruotsi 1,5 1,5 1
Uskonto tai elämänkatsomustieto 1 1 1
Historia 2 2 -
Yhteiskuntaoppi - - 3
Matematiikka 3 4 4
Fysiikka ja kemia 2 3 2
Biologia ja maantieto 2 2 3
Musiikki 2 - -
Kuvaamataito 2 - -
Kotitalous 3 - -
Käsityö 3 - -
Liikunta 3 2 2
Terveystieto 1 1 1
Oppilaanohjaus 0,5 0,5 1
Taito- ja taideaineiden valinnaiset   2 2
Valinnaisaineet   5 4
Yhteensä 31 30 30

Linkki Heinolan kaupungin opetussuunnitelmaan 2016 (pdf-tiedosto)


Opetussuunnitelman 2004 mukainen tuntijako 9.-luokkalaisille

Oppiaine 7. 8. 9.
Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 3
A1-kieli: englanti 2 3 3
B1-kieli: ruotsi 2,5 2,5 1
Uskonto tai elämänkatsomustieto 1 1 1
Historia 2 2 -
Yhteiskuntaoppi - - 3
Matematiikka 3 3 4
Fysiikka ja kemia 2 3 2
Biologia ja maantieto 2 2 3
Musiikki 1 - -
Kuvaamataito 2 - -
Kotitalous 3 - -
Käsityö 3 - -
Liikunta 2 2 2
Terveystieto 1 1 1
Oppilaanohjaus 0,5 0,5 1
Valinnaisaineet   7 6
Yhteensä 30 30 30
Linkki Heinolan kaupungin opetussuunnitelmaan 2004 (pdf-tiedosto)
Linkki koulun oppikirjaluetteloon (pdf-tiedosto)