Liikuntataitojen arviointi

Työskentelyntaitojen arviointi

Liikunnan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali

KLIKKAA KUVAA TAI LINKKIÄ NIIN TIEDOSTO AUKEAA KOKONAISUUDESSAAN
Opetushallitus hyväksyi uudet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014. Uusissa opetussuunnitelman perusteissa on määritelty oppiaineittain arvioinnin kriteerit arvosanalle 8 sekä kuudennen vuosiluokan päätteeksi että päättöarviointiin. Opetussuunnitelman perusteissa määritellyt arvioinnin kriteerit ovat opetuksen järjestäjää sitovia normeja, jotka siirretään perusteista paikalliseen opetussuunnitelmaan sellaisenaan.

Päättöarvioinnin kriteerien tueksi on laadittu oppiaineittain kuvaukset arvosanan kahdeksan alle jäävästä osaamisesta sekä arvosanan kahdeksan ylittävästä osaamisesta. Nämä kuvaukset ovat opetussuunnitelman perusteiden tukimateriaalia, joka ei ole sitovaa normia. Tukimateriaalin tarkoituksena on tukea opettajia päättöarvioinnin kriteerien käytössä. Tukimateriaali kuvataan alla olevassa taulukossa, johon sisältyy myös opetussuunnitelman perusteiden normiosuudet oppiaineen tavoitteista, sisältöalueista ja päättöarvioinnin kriteereistä arvosanalle 8. Tukimateriaali on erotettu taulukossa harmaalla taustavärillä.

Liikuntataitojen arviointi

Työskentelyntaitojen arviointi

Liikunnan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali

KLIKKAA KUVAA TAI LINKKIÄ NIIN TIEDOSTO AUKEAA KOKONAISUUDESSAAN
Opetushallitus hyväksyi uudet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014. Uusissa opetussuunnitelman perusteissa on määritelty oppiaineittain arvioinnin kriteerit arvosanalle 8 sekä kuudennen vuosiluokan päätteeksi että päättöarviointiin. Opetussuunnitelman perusteissa määritellyt arvioinnin kriteerit ovat opetuksen järjestäjää sitovia normeja, jotka siirretään perusteista paikalliseen opetussuunnitelmaan sellaisenaan.

Päättöarvioinnin kriteerien tueksi on laadittu oppiaineittain kuvaukset arvosanan kahdeksan alle jäävästä osaamisesta sekä arvosanan kahdeksan ylittävästä osaamisesta. Nämä kuvaukset ovat opetussuunnitelman perusteiden tukimateriaalia, joka ei ole sitovaa normia. Tukimateriaalin tarkoituksena on tukea opettajia päättöarvioinnin kriteerien käytössä. Tukimateriaali kuvataan alla olevassa taulukossa, johon sisältyy myös opetussuunnitelman perusteiden normiosuudet oppiaineen tavoitteista, sisältöalueista ja päättöarvioinnin kriteereistä arvosanalle 8. Tukimateriaali on erotettu taulukossa harmaalla taustavärillä.