Oppilashuolto

Oppilashuolto

Oppilashuoltotoimintaa koululla koordinoi Tiina Enqvist

Oppilashuoltotyöryhmä (OHR)

Oppilashuoltotyöryhmään kuuluvat rehtori, apulaisrehtori, opot, erityisopettajat, kuraattorit, terveydenhoitaja ja tarvittaessa koulupsykologi. OHR käy vuosittain läpi kaikki luokat ja suunnittelee tukitoimet niitä tarvitseville oppilaille. Huoli oppilaan koulunkäynnistä voidaan tuoda ORH:ään aina tarvittaessa, huoltajan suostumuksella.

Terveydenhoitaja

Terveydenhoitaja on koululla tavattavissa jokaisena koulupäivänä klo 8–14, puhelinnumero 044 797 8580. Terveydenhoitaja tapaa oppilaat vuosittain terveystarkastuksessa, johon heidät kutsutaan. 7. luokan terveystarkastuksiin kutsutaan mukaan myös huoltaja. Koululääkäri tarkastaa 8. luokan oppilaat. Varsinaiset sairaudet hoitaa edelleen väestövastuun mukaisesti omalääkäri. Jos oppilas sairastuu koulupäivän aikana, hänen pitää kääntyä ensisijaisesti terveydenhoitajan puoleen. Vastaanottotila on koulun remontin ajan ns. oikeustalolla, Lampikatu 16. 

Koulukuraattori

Kuraattoritoiminnan tavoitteena on oppilaiden koulunkäyntiin ja ihmissuhteisiin liittyvien vaikeuksien helpottaminen yhteistyössä oppilaiden, vanhempien, koulun sekä tarvittaessa yhteiskunnan asiantuntijapalvelujen kanssa sekä olla oppilaiden ja perheiden tukena ja apuna erilaisissa haasteellisissa elämäntilanteissa. Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä, kun oppilaalla on koulunkäyntiin liittyviä ongelmia, esimerkiksi kouluhaluttomuutta, -pelkoa, aiheettomia poissaoloja, keskittymisvaikeuksia, käytöshäiriöitä, kiusantekoa tai koulumenestyksen heikentymistä. Kuraattorin kanssa voi myös jutella, jos on vaikeuksia kotona tai tovereiden kanssa, kasvamiseen, seurusteluun ja mielialaan liittyviä asioita tai esimerkiksi päihteiden käyttöä. Kuraattorin yhteystiedot ovat kotisivuilla kohdassa yhteystiedot. Vastaanottotila on koulun remontin ajan ns. oikeustalolla, Lampikatu 16. 

Koulupsykologi

Koulupsykologin kanssa voi käydä luottamuksellisesti keskustelemassa koulunkäynnistä, ihmissuhteista, perheen tapahtumista tai muista mieltä painavista asioista. Koulupsykologi voi tarvittaessa tehdä myös oppimisvaikeuksia selvittäviä tutkimuksia. Koulupsykologille ohjaus tapahtuu oppilashuoltotyöryhmän kautta. Vastaanottotila on koulun remontin ajan ns. oikeustalolla, Lampikatu 16. 

Hammashuolto

Terveyskeskuksen hammashuollon henkilöstö vastaa oppilaiden hampaiden hoidosta (Reumantie 2 A, ajanvaraus klo 8 - 15, puh. 849 4369). Oppilas tuo todistuksen hammaslääkärissä käynnistään luokanvalvojalle. Kokeesta ei saa olla pois hammaslääkärin takia, vaan oppilaan on itse vaihdettava hammaslääkäriaika. 15 vuotta täyttäneiltä peritään maksu käyttämättä jätetystä hoitoajasta, jota ei ole peruttu viimeistään edellisenä päivänä.

Erityisopetus

Erityisopetusta annetaan oppilaille, joilla on oppimis- tai muita vaikeuksia. Erityisopetuksessa opiskellaan yksittäisillä oppitunneilla lyhyitä jaksoja ns. klinikkaluokassa.