Oppilaskunta ja tukioppilaat

Oppilaskunta

Koulussamme on toimiva oppilaskunta. Sen hallituksen muodostavat kultakin luokalta valitut luottamusoppilaat. Luottamusoppilaiden joukosta valitaan puheenjohtaja ja hallituksen ydinryhmä, johon kuuluu 3 oppilasta kultakin luokkatasolta. Oppilaskunta järjestää muun muassa erilaisia tempauksia ja poikkeuspäiviä sekä avustaa koulun poikkeuspäivien järjestelyissä. Oppilaskuntaa ohjaavat Johanna Andersson ja Johanna Herranen.

Tukioppilastoiminta

Jokaisella seitsemännellä luokalla on vähintään kaksi yhdeksäsluokkalaista tukioppilasta. Tukioppilaat ovat saaneet 16 tunnin mittaisen koulutuksen Mannerheimin Lastensuojeluliiton Heinolan osastolta. Tukioppilastoimintaa ohjaa Johanna Joentausta. 

Lisätietoja tukioppilastoiminnasta löytyy MLL:n Internet-sivulta.