A-valinta: Arjen laki- ja taloustieto

Mitä opit?

 • raha-asioiden hallintaa
 • taitavaa kuluttamista
 • pankki- ja vakuutustoimintaa
 • sijoittamista
 • kaupankäynnin periaatteita
 • yritystoiminnan periaatteita
 • markkinointia ja mainontaa
 • taloushallintoa
 • perhe- ja rikosoikeutta
 • kuluttajansuojaa
 • oikeuslaitoksen toimintaa
 • jokamiehen oikeuksia

Miten opit?

Tunneilla käytetään oppilaskeskeisiä, käytännönläheisiä opetusmenetelmiä. Asioihin perehdytään perinteisen tuntityöskentelyn lisäksi mahdollisimman käytännönläheisesti erilaisten ryhmätöiden, esitelmien, käytännön esimerkkiharjoitusten ja internet-tehtävien kautta.

Miksi arkielämän laki-, talous- ja yritystietoa?

Opit mm. perustietoja ja -taitoja arkielämän raha-asioiden hoitamisesta sekä sijoitustoiminnan ja yrittäjyyden periaatteista. Lisäksi perehdyt arkipäivän rikos- ja oikeusasioihin ja perheoikeuteen ja opit ymmärtämään talouselämässä tapahtuvia ajankohtaisia muutoksia.