A-valinta: B2-kieli saksa

B2-SAKSA
 
Mitä opiskellaan?

  •  saksan ääntämisen perusteet
  • arkipäivän viestintätilanteisiin liittyviä ilmaisuja, esim. esittäytyminen, itsestä, perheestä, harrastuksista ja asumisesta kertominen
  • kielioppia
  • luetaan kirjan tekstejä ja tehdään tehtäviä
  • saat tietoa saksankielisten maiden kulttuurista

 Miten opiskellaan?

  • kirjallisia sanasto- ja kielioppiharjoituksia
  • puhe- ja kuunteluharjoituksia
  • pieniä ryhmätöitä
  • sanasto- ja kielioppipelejä 

Lukukauden aikana on keskimäärin kaksi isoa koetta, kuuntelukokeita sekä sanakokeita. Tärkeää kielen oppimisessa on oma sitoutuminen pitkäjänteiseen opiskeluun.

Miksi saksaa?

Saksan kieltä puhuu äidinkielenään Euroopassa yli 100 miljoonaa ihmistä Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä. Saksan sukulaiskieliä ovat mm. englanti ja ruotsi.

Saksaa tarvitaan etenkin palveluammateissa, matkailualalla ja ulkomaankaupassa. Saksan taito luo myös mahdollisuuksia päästä saksankielisiin maihin työharjoitteluun ja opiskelemaan. Näihin maihin on tarjolla runsaasti opiskelu- ja harjoittelupaikkoja.