A-valinta: B2-kieli venäjä

Venäjän kieli kuuluu maailman viiden eniten puhutun kielen joukkoon. Sitä puhuu 300 miljoonaa ihmistä. Venäjän kieli on jo olennainen osa arkipäiväämme. Se on myös liike-elämän ja kulttuurin kieli.

Venäjä on Suomen naapurimaa ja samalla tärkeä kauppakumppani. Liike-elämässä venäjän kieltä taitavien tarve kasvaa kaupan monipuolistuessa suhdanteista riippumatta. Monilla suomalaisilla yrityksillä on edustustonsa ja edustajansa Venäjällä ja niiden lukumäärä on lisääntyy jatkuvasti.

Suomessa käy paljon venäläisturisteja. Vastaavasti suomalaisia matkailijoita käy runsaasti Venäjällä. Heille jo vähäinenkin venäjän taito on hyödyksi. Samalla avautuu ovi rikkaaseen ja omaleimaiseen kulttuuriin.

Ammatteja, joissa tarvitaan venäjää: tulkit, sihteerit ja vientisihteerit, kielenkääntäjät, ulkomaankaupan ja matkailun parissa työskentelevät, myyjät.

Mitä teemme ja opimme kurssilla?

  • opimme kyrilliset kirjaimet
  • luemme, kirjoitamme ja keskustelemme venäjäksi
  • opiskelemme käytännönläheisesti kielioppia
  • teemme monipuolisia harjoituksia
  • opiskelemme, miten käyttää kieltä arkipäivän tilanteissa
  • tutustumme naapurimaamme kulttuuriin ja tapoihin
  • nautimme uuden kielen oppimisesta yhdessä ryhmätöitä tehden