A-valinta: tieto- ja viestintätekniikka

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

 1. Mitä opit?

 

 • erilaiset tietokonelaitteet: pöytäkone, kannettava, tabletti, älypuhelin
 • tietoturva: koneen ohjelmat, nettimaailman ja sosiaalisen median riskien välttäminen
 • käyttöjärjestelmät: tiedostojen hallinta, apuohjelmat
 • laitteiden ongelmatilanteiden ratkaiseminen ja kunnossapito
 • esitysgrafiikka: selkeän ja toimivan esityksen tekeminen
 • tekstinkäsittely: monipuolinen ja tehokas hallinta tyylejä käyttäen
 • taulukkolaskenta: mm. taulukot, funktiot ja graafiset esitykset
 • kuvankäsittely: mm. kuvankäsittelyohjelman, keskeiset käsitteet ja tiedostomuodot
 • vektorigrafiikka (piirtäminen): vektorigrafiikkaohjelman perusteet
 • kotisivun tekeminen: HTML-kieli, CSS-tyylikieli
 • tietoverkot: pilvipalvelut, tiedonhaku, sähköposti

 2. Miten opit?

Jokainen tekee konetehtäviä omalla koneella ohjemonisteiden avulla. Välillä on teoriaopetusta. Käytössä on nykyaikaiset ohjelmistot ja laitteet. Aikaisempaa tietokoneen käyttötaitoa tai omaa kotikonetta, tablettia tai älypuhelinta ei tarvita. Tunneilla tehdään vain tietotekniikan opiskeluun liittyviä asioita, eli ei surffailla vapaasti netissä.

3. Miksi tietotekniikka?

Tietotekniikan käyttötaitoja tarvitaan jatko-opinnoissa ja lähes jokaisessa ammatissa. Koulut ja työpaikat odottavat perustaitojen olevan jo hallinnassa. Koulu- ja työelämän lisäksi A-valinta antaa monipuoliset tietokoneen käyttövalmiudet riippumatta siitä, onko käytössä pöytäkone, kannettava vai tabletti. Myös älypuhelinta on tärkeä osata käyttää turvallisesti ja hyödyllisesti.