Käsityö

KÄSITYÖ

  • Tunneilla perehdytään monimateriaaliseen käsityön ilmaisuun, muotoiluun ja teknologiaan.
  • Tutkitaan ja kokeillaan erilaisia materiaaleja. Keksitään, suunnitellaan ja toteutetaan tuotteita monenlaisin käsityömenetelmin omiin kiinnostuksen kohteisiin pohjaten.
  • Käsityössä kehittyvät luovuus ja suunnitteluosaaminen, hahmotuskyky, tuntoaisti, ongelmanratkaisukyky, motoriset taidot ja ennen kaikkea käsillä tekemisen taidot.
  • Kurssilla työskennellään sekä kovien-, että pehmeiden materiaalien tiloissa. Voit valita työskentelytavat ja materiaalit oman mielenkiintosi mukaan käyttäen pehmeitä tai kovia materiaaleja.
  • Työskentelyä ja edistymistä dokumentoidaan tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäen.