Liikunta

Valinnaisessa liikunnassa ohjelma suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa heidän lajimieltymystensä pohjalta. Monipuoliseen ohjelmaan voidaan valita sellaisiakin lajeja, joita ei kaikille yhteisessä liikunnassa ehditä tai voida toteuttaa.

Osaan erikoislajien kustannuksista oppilas joutuu osallistumaan, esim. laskettelu, keilailu, ammunta. (Ryhmän ei kuitenkaan tarvitse valita ohjelmaansa maksullisia lajeja.)

Oppilaan taidot eri liikuntalajeissa karttuvat ja lajintuntemus syvenee. Ilon ja virkistyksen tuottaminen opiskelun lomaan on myös tärkeä tavoite. Valinnainen liikunta on myös liikuntataitoja ylläpitävä ponnahduslauta liikuntaa opiskelemaan aikoville.