B-valinnat 8. luokalle

ILMAISUTAITO

Etsitään ja vahvistetaan omaa ilmaisu- ja esiintymistaitoa. Erilaisten harjoitusten kautta edetään valmiisiin ryhmä-, pari- ja yksilöesityksiin. Kurssilla on oltava valmis tekemään erilaisia harjoituksia yksin, parin kanssa ja ryhmässä. Kurssilla voidaan valmistaa myös yleisöesitys. 
 

LUOVA KIRJOITTAMINEN

Kurssilla kirjoitetaan erilaisia fiktiivisiä tekstejä, kuten fantasia- ja kauhutarinoita, blogeja, runoja. Harjoitellaan ja hiotaan kirjallista ilmaisua monin tavoin. Opitaan kirjoittamaan esimerkiksi erinomaisia kuvauksia ja dialogeja. Kurssi voidaan valita myös 9. luokalla. 

ENGLANNIN TUKIKURSSI

Kerrataan keskeisiä rakenteita edellisiltä vuosilta, alakoulusta ja 7. luokalta. Kurssin tarkoitus on pääasiallisesti kerrata ja vahvistaa jo aiemmin opittua. Kurssilla teemme esimerkiksi kuuntelutehtäviä, kirjallisia tehtäviä sekä pari- ja ryhmätöitä. Suositellaan oppilaille, jotka haluavat vahvistaa kielen perusrakenteita tai joilla on englannista arvosana 4, 5 tai 6.

ESPANJAN ALKEET

Espanjan B-valinnaiskurssilla opiskellaan espanjaa aloittaen alkeista. Aiheina itsestä kertominen ja arkipäivän eri tilanteita. Kurssilla tehdään tehtäviä, luetaan sanoja ja kielioppia ja harjoitellaan puhumista ja kuuntelua. Kurssilla on monta pientä koetta, joista yksi on suullinen koe. Opit myös perusasioita espanjalaisesta kulttuurista. ¡Bienvenidos!

 

SAKSAN ALKEET

Kurssilla opiskellaan perusasioita saksan kielestä. Harjoitellaan ääntämistä, opetellaan sanoja ja kielioppia, tehdään arkipäivän viestintätilanteisiin liittyviä puheharjoituksia, esim. tervehtiminen, esittäytyminen, itsestä kertominen. Kurssilla on kirjallisia kokeita. Kurssin aikana tutustutaan myös saksalaiseen kulttuuriin.

 

KEMIAN JA FYSIIKAN TUTKIMUSKURSSI

Miten kasvien tuominen luokkaan vaikuttaa ilman happipitoisuuteen ja jaksamiseen? Kuinka kauas heijastin näkyy pimeässä? Millaisia eroja on hevosen ja ihmisen sykkeen tasaantumisessa rasituksen jälkeen? Millainen oppimispeli helpottaisi kemian oppimista? Kurssilla ideoit, suunnittelet, toteutat ja raportoit pienimuotoisen tutkimuksen itseäsi kiinnostavasta aiheesta. Lisäksi teemme yhdessä erilaisia kemian ja fysiikan tutkimuksia ja mittauksia sekä tutustumme näihin ilmiöihin liittyvään teoriaan.

BÄNDIKURSSI

  • Soitetaan bändinä
  • Ei vaadi aiempaa soittokokemusta tai omaa soitinta
  • Opetellaan kitaran, basson, rumpujen, koskettimien soittoa ja mikkilaulua (+ ukulele, kantele, rytmisoittimet sekä mahdolliset omat / itsetehdyt soittimet)
  • Ohjelmisto valikoituu oppilaiden toiveiden ja taitojen mukaan
  • Kurssi esiintyy koulun tilaisuuksissa (ketään ei pakoteta esiintymään)

 

POP-LAULUKURSSI

Lauletaan pop-kappaleita oppilaiden toiveiden mukaan

  • Opetellaan laulamaan äänissä ja käyttämään mikrofonia
  • Soololaulua harjoitellaan pienissä ryhmissä ja pareittain
  • Kurssilla ei opetella soittamista
  • Kurssi esiintyy koulun tilaisuuksissa (ketään ei pakoteta esiintymään)

 

PIIRUSTUS JA MAALAUS

Kurssilla tehdään monipuolisia tehtäviä käyttäen erilaisia piirtimiä, sekä tutustutaan öljyväri- ja/tai akryylimaalauksen materiaaleihin ja työvälineiden käyttöön. Kurssi voi painottua joko piirtämiseen tai maalaamiseen kiinnostuksesi mukaan. Kurssi sisältää paljon mielikuvitusta kehittäviä harjoituksia ja voit osin myös itse päättää sisällöstä.

 

HELPPOA JA HERKULLISTA LEIPOEN

Tutustumme erilaisiin taikinatyyppeihin ja valmistamme niistä erilaisia leivonnaisia. Huomioimme leivonnaisten valmistuksessa kalenterivuoden juhlat.

 

PIKKURUOKIA MEILTÄ JA MUUALTA

Opimme valmistamaan ja suunnittelemaan maistuvia ja nopeita välipaloja sekä pikkuruokia. Laajennamme elintarvikkeiden tuntemusta ja tutustumme niiden erilaisiin käyttötarkoituksiin. Valmistamme kansainvälisiä pikkuaterioita.

 

METALLITYÖ

Harjoitellaan metallin perustöitä ja työstötapoja. Opetellaan esineen ja työprosessin suunnittelua. Tunneilla valmistetaan käyttö- ja koriste-esineitä omien suunnitelmien pohjalta. Kurssi on tarjolla myös 9. luokalla, mutta jo kurssin suorittaneet eivät voi valita kurssia uudelleen. 

 

PUUTYÖ

Puun koneellisen työstön harjoittelua. Tutustutaan erilaisiin liitostekniikoihin ja työmenetelmiin sekä puun pintakäsittelyyn. Tunneilla opitaan esineen ja työprosessin suunnittelua, mitoituksen perusteita. Kurssilla voidaan esimerkiksi valmistaa yksinkertaisia soittimia, kuten kantele tai ukulele. Kurssi on tarjolla myös 9. luokalla, mutta jo kurssin suorittaneet eivät voi valita kurssia uudelleen. 

ROBOTIIKKA

Kurssin tavoitteena on tutustua VEX-robottiin ja RobotC ohjelmointiympäristöön. Tiimeissä rakennetaan robotti, joka ohjelmoidaan ratkaisemaan annettuja ongelmia. VEX-robotti on monipuolinen robotiikan rakentelusarja, joka on tarkoitettu peruskoulu- ja lukio-ikäisille. RobotC pohjautuu C-kieleen, joka on laajasti käytössä opintojen edetessä ja työelämässä. VEX Roboticsin oppimiskonseptiin kuuluu olennaisena osana ongelmien ratkaiseminen vaihe vaiheelta vaativampien haasteiden avulla sekä tiimityöskentely.

PEHMEITÄ MATERIAALEJA - muotia, tuunausta, tekemistä käsille

Valmistetaan käsitöitä pehmeistä materiaaleista kunkin kurssilaisen toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Suunnittele ja toteuta, vain oma luovuus on rajana... Voit tehdä esim. vaatteita, asusteita, kodintekstiilejä tai koristeita valitsemallasi käsityötekniikalla.

 

FITNESSKURSSI

Erilaisia kuntoa kohottavia lajeja, esim. kuntosalityöskentelyä, pumppia, spinningiä, fitball-jumppaa, kuntonyrkkeilyä, aerobic- ja stepaerobicia, unohtamatta kehonhuollon tunteja. Tämä kurssi parantaa kuntoa tehokkaasti! Lajit suunnitellaan oppilaiden mieltymysten mukaan.

 

KUNTOSALIKURSSI

Kuntosaliharjoittelun perusteet. Paljon henkilökohtaista harjoittelua. Paikka: Jäähallin kuntosali ja mahdollisesti muutkin kuntosalit (esim. Kuntopantteri).

HUOM! Tarvittaessa ryhmän koosta riippuen voidaan tehdä sekaryhmiä! Kurssi on tarjolla myös 9. luokalla, mutta 8. luokalla kurssin suorittaneet eivät voi valita kurssia uudelleen. 

 

LIIKUNNAN HARRASTEKURSSI

Kurssin tavoitteena on kokeilla erilaisia lajeja monipuolisesti ja elämyksellisesti. Mahdollisuuksien mukaan huomioidaan oppilaiden yksilöllisyyttä ja erilaisia motiiveja harrastaa liikuntaa. Kurssin rungon muodostavat pääsääntöisesti yksilölajit. Liikuntapaikkoina voivat olla kuntosalit, pallokentät, uima-altaat, pururadat, metsäpolut ja pyörätiet. Lajeina ovat mm. kuntosali, sulkapallo, tennis, frisbeegolf, sisägolf, keilailu ja joitakin pallopelejä. HUOM! Tarvittaessa ryhmän koosta riippuen voidaan tehdä sekaryhmiä!

 

PALLOILUKURSSI POJILLE

Palloilukurssilla opetellaan eri lajien perustaitoja ja tekniikkaa sekä pelataan paljon. Lajeina ovat mm. jalkapallo, pesäpallo, sähly, koripallo, sulkapallo, käsipallo, lentopallo, norsupallo, kaupunkisota, jääpelit ja keilailu. HUOM! Tarvittaessa ryhmän koosta riippuen voidaan tehdä sekaryhmiä!

PALLOILUKURSSI TYTÖILLE

Palloilukurssilla opetellaan eri lajien perustaitoja ja tekniikkaa sekä pelataan paljon. Lajeina ovat mm. jalkapallo, pesäpallo, sähly, koripallo, sulkapallo, käsipallo, lentopallo, norsupallo, kaupunkisota, jääpelit ja keilailu. HUOM! Tarvittaessa ryhmän koosta riippuen voidaan tehdä sekaryhmiä!

  

KUVAKÄSITTELY JA ANIMAATIO 

Kurssilla tehdään kuvankäsittelyn perusharjoituksia. Syvennetään kuvankäsittelyn taitoja GIMP-ohjelmalla. Teemme lyhyitä GIF-animaatioita sekä lopputyönä noin puolen minuutin oman animaation. Aikaisempia tietokoneen käyttötaitoja ei tarvita. A-valinnan tietotekniikkaa lukevat eivät voi valita kurssia!

 

TIETOTEKNIIKAN PERUSTAIDOT 

Kurssin aiheina on tiedostojenhallinnan, sähköpostin, tekstinkäsittelyn, esitysgrafiikan ja taulukkolaskennan perusteet. Jokaisesta aihealueesta tehdään koneella harjoituksia. Harjoitusten lomassa käsitellään myös tietoturvaa, tiedonhakua ja ongelmatilanteita. Kurssi antaa tvt-perustaitoja jatko-opintoja ja työelämää varten. A-valinnan tietotekniikkaa lukevat eivät voi valita kurssia!

 

SYVENTÄVÄ MATEMATIIKKA (vain LUMA-luokka 8L)

Kurssi jakautuu tasaisesti koko lukuvuodelle (1h/vko) ja sen aikana syvennetään kahdeksannen luokan matematiikassa käsiteltäviä oppisisältöjä. Potenssien ja polynomien yhteydessä käsitellään murtopotensseja, yleisiä juuria sekä polynomien jakolaskua. Yhtälön ja epäyhtälön yhteydessä opetellaan ratkaisemaan täydellinen toisen asteen yhtälö sekä pureudutaan matemaattisiin ongelmiin. Prosenttilaskennassa tutustutaan muun muassa verotukseen.