B-valinnaiset 9. luokalle

B-valinnat 9. luokalle lukuvuodeksi 2021-2022

 • Valitse valinnaisaineesi lahjakkuutesi, kiinnostuksesi ja jatko-opintosuunnitelmiesi mukaan. Käden taitoa, liikunnallista ja taiteellista kiinnostusta tukevia kursseja on runsaasti tarjolla. Lukioon jatkaville on tarjolla myös lukio-opiskelua tukevia syventäviä kursseja. Riittävät tietotekniset taidot ovat tärkeitä kaikissa jatko-opinnoissa.
 • LUMA-luokkalaiset ovat suorittaneet osan valinnoista pyrkiessään LUMA-luokalle. Jo valittu 9. luokan B-valinnaisaine on syventävä luonnontiede, joten nyt on valittavana yksi B-valinnainen ja yksi varavalinta.
 • B-valinnaisaineista annetaan sanallinen arviointi (K = kiitettävä, H = hyvä, T = tyydyttävä, V = välttävä, Hyl = hylätty).

Valintaohje kahdeksasluokkalaisille

 • Valitse tästä ryhmästä kaksi valinnaisainetta ja kaksi varavalintaa.
 • B-valinnaisainetta opiskelet 2 tuntia viikossa yhden lukukauden ajan.
 • Valinnat ovat sitovia, joten tee ne huolellisesti.
 • Liikunnan valinnaiskursseista saattaa aiheutua vähäisiä kustannuksia oppilaiden maksettavaksi.

Valinnoissa ohjaavat oppilaanohjaajat VALITTAVAT KURSSIT:

Luova kirjoittaminen

Kurssilla kirjoitetaan erilaisia fiktiivisiä tekstejä, kuten fantasia- ja kauhutarinoita, blogeja, runoja. Harjoitellaan ja hiotaan kirjallista ilmaisua monin tavoin. Opitaan kirjoittamaan esimerkiksi erinomaisia kuvauksia ja dialogeja.

Englannin syventävä kurssi

Tavoitteena on vahvistaa jo opittuja kieliopin rakenteita, sekä harjoitella suullista ja kirjallista ilmaisua. Kurssilla tehdään myös viime vuosien valtakunnallisia kokeita. Kurssia suositellaan oppilaille, joilla on arvosana 8 - 10. Arviointiin vaikuttavat tuntityöskentely, suhtautuminen omaan ja toisten työhön, kotitehtävien tekeminen sekä kokeet.

Mera svenska

Kurssilla syvennetään ruotsin kielen osaamista sanaston, kieliopin ja kulttuurintuntemuksen osalta. Aiheina ovat peruskoulun jälkeiset opinnot, työelämä, ympäristö ja tulevaisuuden näkymiä. Pieniä viestintätilanteita. Kurssia suositellaan kaikille, jotka haluavat syventää tietojaan ruotsissa ja etenkin lukioon aikoville.

Ranskan alkeet

Ranskan B-valinnaiskurssilla opiskellaan ranskaa aloittaen alkeista. Aiheina ovat itsestä kertominen ja arkipäivän eri tilanteet. Kurssilla tehdään tehtäviä, luetaan sanoja ja kielioppia ja harjoitellaan puhumista ja kuuntelua. Kurssilla on monta pientä koetta sekä suullinen koe. Opit myös perusasioita ranskalaisesta kulttuurista. Bienvenus!

Venäjän alkeet

Opetellaan venäjän kielen kyrilliset kirjaimet. Opiskellaan kielen perusrakenteet keskustelujen ja luontevien tilanteiden avulla. Tavoitteena on harjoitella venäjän kielen puhumista tavallisimmissa käytännön puhetilanteissa esim. tervehtiminen ja esittäytyminen, ostosten tekeminen, ruokailu ja matkailu. Tutustutaan naapurimaan arkielämään ja kulttuuriin.

Matematiikkaa lukioon aikoville

Kurssin tavoitteena on kerrata peruslaskutoimitukset, yhtälön ratkaiseminen ja prosenttilaskennan periaatteet sekä vahvistaa ymmärrystä muuttujan ja funktion käsitteistä. Kurssilla tutustutaan matematiikan teknisiin apuvälineisiin, joita käytetään funktion kuvaajan piirtämisessä ja tutkimisessa.

Pop-laulukurssi

 • Lauletaan pop-kappaleita oppilaiden toiveiden mukaan
 • Opetellaan laulamaan äänissä ja käyttämään mikrofonia
 • Soololaulua harjoitellaan pienissä ryhmissä ja pareittain
 • Kurssilla ei opetella soittamista
 • Kurssi esiintyy koulun tilaisuuksissa (ketään ei pakoteta esiintymään)

Bändikurssi

 • Soitetaan bändinä
 • Ei vaadi aiempaa soittokokemusta tai omaa soitinta
 • Opetellaan kitaran, basson, rumpujen, koskettimien soittoa ja mikkilaulua (+ ukelele, kantele, rytmisoittimet sekä mahdolliset omat / itsetehdyt soittimet)
 • Ohjelmisto valikoituu oppilaiden toiveiden ja taitojen mukaan
 • Kurssi esiintyy koulun tilaisuuksissa (ketään ei pakoteta esiintymään)

Piirustus, käyttö- ja taidegrafiikka

Kurssilla kokeillaan erilaisia piirtimiä, esim. grafiittikynä, lyijykynä, tussiterä. Piirustusaiheet ovat vaihtelevia ja niistä voi esittää myös toiveita. Tutustutaan johonkin taidegrafiikan menetelmään omakohtaisen työskentelyn kautta. Harjoitellaan graafista suunnittelua (esim. kuinka sommitellaan kuva ja teksti julisteeseen tai korttiin).

Elokuva

Kurssilla tutustutaan elokuvan tyylilajeihin, rakenteeseen ja elokuvakerrontaan. Käytännössä: katsellaan elokuvia, keskustellaan ja kirjoitetaan niistä. Yhdestä elokuvasta laaditaan laajempi analyysi. Tämän lisäksi tehdään ryhmätyönä animaatioelokuva (käsikirjoitus, hahmot, kuvaaminen, editointi, arviointi).

Kotitaloustaitoja koulusta elämään

Opettelemme helppojen ja nopeiden arkiruokien ja leivonnaisten valmistamista. Teemme sisustussuunnitelman ja erilaisia kirjallisia töitä. Kurssilla vierailee eri alojen asiantuntijoita. Suuntaamme katseen peruskoulun jälkeiseen elämään.

Kodin juhlat ja tavat tutuiksi

Tutustumme kodin erilaisiin juhliin sekä kalenterivuoden juhliin. Opimme suunnittelemaan juhlia kotona ja muualla. Valmistamme juhlissa tarjottavia ruokia ja leivonnaisia. Kurssilla tutustumme etikettisääntöihin.

Puutyö

Puun koneellisen työstön harjoittelua. Tutustutaan erilaisiin liitostekniikoihin ja työmenetelmiin sekä puun pintakäsittelyyn. Tavoitteena olisi oppia esineen ja työprosessin suunnittelua, mitoituksen perusteita sekä työpiirustusten laadintaa. Et voi valita kurssia, jos olit 8. luokalla puutyökurssilla.

Metallityö

Harjoitellaan metallin perustöitä ja työstötapoja. Opetellaan oman työn ja työprosessin suunnittelua. Tunneilla valmistetaan käyttö- ja koriste- esineitä omien suunnitelmien pohjalta. Et voi valita kurssia, jos olit 8. luokalla metallityökurssilla.

Sähkötyö

Opetellaan yleisimpien elektroniikan komponenttien toimintaa ja rakennetaan toimiva mikropiiripohjainen laite. Tarkastellaan koneiden ja laitteiden toimintatapoja ja huoltoa.

Luovaa askartelua

Askartelu on monimateriaalista sekä monia tekniikoita yhdistävää (pehmeitä ja kovia). Askartelumme lähtökohtana on materiaali, josta askartelemme erilaisia tuotteita oppilaan ja ryhmän kiinnostuksen mukaan. Materiaalina voi olla esimerkiksi metallilankaa, mosaiikkia, betonia, helmiä, keramiikkaa, paperia, (kynttilä-)massaa tai kierrätettävää materiaalia. Voit keksiä luovasti oman tapasi työstää suunnitelmaa tai tuotosta. Kurssin sisältö suunnitellaan yhdessä kurssin alussa. Tavoitteena on kehittää materiaalintuntemusta, työtapoja sekä ongelmaratkaisutaitoja. Valmistamme n. 3-5 askartelutyötä riippuen oppilaan työn haastavuudesta. 

Palloilukurssi pojille

Palloilukurssilla opetellaan eri lajien perustaitoja ja tekniikkaa sekä pelataan paljon. Lajeina ovat mm. jalkapallo, pesäpallo, sähly, koripallo, sulkapallo, käsipallo, lentopallo, norsupallo, kaupunkisota, jääpelit ja keilailu. HUOM! Tarvittaessa ryhmän koosta riippuen voidaan tehdä sekaryhmiä!

Palloilukurssi tytöille

Palloilukurssilla opetellaan eri lajien perustaitoja ja tekniikkaa sekä pelataan paljon. Lajeina ovat mm. jalkapallo, pesäpallo, sähly, koripallo, sulkapallo, käsipallo, lentopallo, norsupallo, kaupunkisota, jääpelit ja keilailu. HUOM! Tarvittaessa ryhmän koosta riippuen voidaan tehdä sekaryhmiä.

Kuntosalikurssi

Kuntosaliharjoittelun perusteet. Paljon henkilökohtaista harjoittelua. Paikka: Jäähallin kuntosali ja mahdollisesti muutkin kuntosalit (esim. Kuntopantteri). HUOM! Tarvittaessa ryhmän koosta riippuen voidaan tehdä sekaryhmiä! Et voi valita kurssia, jos oli 8. luokalla kuntosalikurssilla. 

Liikunnan harrastekurssi

Kurssin tavoitteena on kokeilla erilaisia lajeja monipuolisesti ja elämyksellisesti. Mahdollisuuksien mukaan huomioidaan oppilaiden yksilöllisyyttä ja erilaisia motiiveja harrastaa liikuntaa. Kurssin rungon muodostavat pääsääntöisesti yksilölajit. Liikuntapaikkoina voivat olla kuntosalit, pallokentät, uima-altaat, pururadat, metsäpolut ja pyörätiet. Lajeina ovat mm. kuntosali, sulkapallo, tennis, frisbeegolf, sisägolf, keilailu ja joitakin pallopelejä. HUOM! Tarvittaessa ryhmän koosta riippuen voidaan tehdä sekaryhmiä!

Peliohjelmointi

Kurssilla tutustutaan ohjelmoinnin perusteisiin käyttämällä aluksi App Inventorin graafista ohjelmistoympäristöä. Sovelluksen avulla tehdään toimivia Android pelejä. Lisäksi tutustumme jonkin ohjelmointikielen (Python tai Java) perusteisiin ja koodaamme pieniä ohjelmia. Halutessaan saa siirtyä suoraan kielelliseen ohjelmointiin. Kurssi ei edellytä aiempaa tietokoneen käyttötaitoa. Kurssi suoritetaan tekemällä tunneilla annetut tehtävät ja toteuttamalla oma peli.

Syventävä luonnontiede (vain 9.-LUMA-luokalle)

Kurssi koostuu fysiikan ja biologian osuuksista. Fysiikan osuudessa syvennetään sähköopin opintoja tutustumalla erilaisiin sähköntuotantotapoihin mm. vierailukäynnein ja valmistetaan aurinkoenergialla toimiva pienoiskulkuneuvo. Biologian osuudessa tutustutaan suoympäristöön, soiden ekologiaan ja soiden hyötykäyttöön. Maastokäynnillä haetaan näytteitä, joita tutkitaan koululla. Kurssilla käydään myös vierailukäynnillä esim. turvesuolla.