Valintaohje

Opettajat ja oppilaanohjaaja esittelevät valinnaisainetarjonnan tammikuussa. Mieti valinnat tarkkaan, koska tehdyt valinnat ovat sitovia. Kaikki kurssit eivät toteudu, joten varavalinnat on mietittävä tarkkaan. Oma kiinnostuksesi on tärkein valintaperuste!

Valitse seuraavasti:

Yksi pitkä taide- ja taitoaine (A-valinta), jota opiskelet 2 tuntia viikossa 8. ja 9. luokalla. Kotitalouden, käsityön, musiikin ja kuvataiteen opiskelut päättyvät 7. luokalla, ja nyt valitset, minkä aineen opiskelua haluat jatkaa. Huom. Jos valitset taide- ja taitoaineen valinnaiseksi liikunnan, sinulla on 8. ja 9. luokalla 4 tuntia viikossa liikuntaa. Valitusta taide- ja taitoaineesta annetaan vain yksi arvosana päättötodistukseen eli oppiaineen opinnot jatkuvat koko yläkoulun ajan. Muiden taide- ja taitoaineiden päättöarviointi tehdään jo 7. luokan keväällä.

Yksi pitkä valinnaisaine (A-valinta), jota opiskelet kaksi tuntia viikossa 8. ja 9. luokalla. Pitkät A-valinnat eivät saa olla samoja. Valinnaisaineesta annetaan erillinen arvosana päättötodistukseen.

Kolme lyhyttä valinnaisainetta (B-valinta), joita opiskelet kaksi tuntia viikossa puolen vuoden ajan 8. luokalla. 9. luokalle valitaan uudet lyhytvalinnat.

Luma-luokkalaiset ovat tehneet osan valinnoistaan jo hakiessaan luma-luokalle. He valitsevat nyt taide- ja taitoaineen (A-valinnainen) ja kaksi lyhyttä valinnaisainetta (B-valinnaiset). Jo ennestään heillä on valittuna A-valinnaisaineeksi tieto- ja viestintätekniikka ja yhdeksi B-valinnaksi syventävä matematiikka.

Kieliluokkalaiset ovat tehneet osan valinnoistaan jo hakiessaan kieliluokalle. He valitsevat joko yhden kielten A-valinnan ja yhden kielten B-valinnan 8. ja 9. luokan aikana TAI kolme kielten B-valintaa 8. ja 9. luokan aikana. 

HUOM! Valinnaisaineen voi vaihtaa AINOASTAAN ERITTÄIN PÄTEVÄSTÄ SYYSTÄ HUOLTAJAN PYYNNÖSTÄ.