Alkuluokka

syksy 2014 205.jpg
Myllyojan koulun alkuluokassa esiopetuksen ja ensimmäisen vuosiluokan lapsiryhmät tekevät säännöllisesti yhteistä työtä yhteisessä toimintaympäristössä. Toiminnassa noudatetaan esiopetuksen ja ensimmäisen vuosiluokan opetussuunnitelmia.

Alkuluokassa lapset toimivat pienryhmissä ja työskentelyssä painottuu toiminnallisuus ja leikki. Yhteisen alkuluokkatoiminnan lisäksi esiopetuksen ja ensimmäisen vuosiluokan oppilailla on päivittäin myös omaa opetusta.
Alkuluokassa Myllyojalla lapsilla on mahdollisuus ehyeen päivään päivähoidon ja iltapäivätoiminnan järjestyessä samoissa tiloissa samojen aikuisten kanssa.

Alkuluokassa työskentelevät luokanopettaja ja lastentarhanopettaja sekä lapsiryhmästä riippuen muuta opetus- ja kasvatushenkilöstöä. Luokanopettaja vastaa koululaisten toiminnan suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista. Lastentarhanopettaja vastaa esioppilaiden toiminnan suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista. Muu alkuluokassa työskentelevä opetus- ja kasvatushenkilöstö osallistuu toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Alkuluokassa voidaan hyödyntää koko opetus- ja kasvatushenkilöstön osaamista ja käyttää sitä yhteisessä toiminnassa.

Toiminta-ajatus

Alkuluokkatoiminta on lapsen kehitystä, kasvua ja oppimista tukevaa toimintaa. Toiminnan suunnittelu moniammatillisessa tiimissä pohjautuu lapsen kehitystasoon ja esiopetuksen ja ensimmäisen vuosiluokan opetussuunnitelmiin. Alkuluokkatoiminta järjestetään pienryhmäopetuksena, jossa korostuu toiminnallisuus ja leikki.

Tavoitteet

Alkuluokassa noudatetaan esiopetuksen ja ensimmäisen vuosiluokan opetussuunnitelmien tavoitteita.
Keskeiset alkuluokkatoiminnan tavoitteet ovat:
- vahvistaa lapsen myönteistä minäkuvaa
- auttaa lasta kasvamaan vastuuntuntoiseksi yhteisön jäseneksi
- ohjaa lasta tietoiseksi omasta oppimisestaan
- opettaa lapselle opetussuunnitelmien mukaisia perustietoja ja -taitoja