Kiva-koulu

Koulussamme on käytössä kiusaamisen vastainen Kiva-ohjelma.

KiVa Koulu on opetusministeriön rahoituksella Turun yliopistossa kehitetty toimenpideohjelma koulukiusaamisen vähentämiseksi.

KiVa Koulu näkyy koulun arjessa monin tavoin. KiVa-oppitunneilla opitaan keinoja vastustaa kiusaamista. Oppilaat osallistuvat KiVa-oppitunneilla ensimmäisellä luokalla (10 kaksoistuntia) ja uudelleen neljännellä luokalla (10 kaksoistuntia). KiVa-tiimi selvittää kiusaamistapaukset yhteistyössä luokanopettajan kanssa.

Kiusaamistapausten selvittämisellä tarkoitetaan sellaisia tilanteita, joissa todetaan kiusaamisen jatkuneen jo jonkin aikaa, toisin sanoen ollaan tekemisissä systemaattisen kiusaamisen kanssa. Ei siis ole tarkoitus, että KiVa-tiimin käsittelyyn tulevat kaikki välitunneilla sattuneet kahakat tai kaikki tapaukset, joissa oppilas kertoo toisten nimitelleen tai tönineen häntä.