Oppi- ja välitunnit

Myllyojan koulun koulupäivän rakenne

oppitunti

välitunti

1.

8.00-8.45

2.

8.45-9.30

9.30-10.00

3.-4.

10.00-11.50

11.50-12.20

5.

12.20-13.05

13.05-13.20

6.

13.20-14.05

14.05-14.20

7.

14.20-15.05