Oppi- ja välitunnit

Myllyojan koulun koulupäivän rakenne

oppitunti

välitunti

1.

8.00-8.45

2.

8.50-9.35

9.35-10.05

3.-4.

10.05-12.00

12.00-12.30

5.

12.30-13.15

13.15-13.30

6.

13.30-14.15

14.15-14.30

7.

14.30-15.15